Cổ phiếu

So Sánh Trả Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu Và Chia Tách Cổ Tức, Một Góc Nhìn Về Cổ Tức: Cổ Tức Bằng Cổ Phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu là hai khía cạnh dễ bị nhầm lẫn do có nhiều điểm tương đồng giữa chúng. Cả hai đều dẫn đến tranminhdung.vnệc tăng ố lượng cổ phiếu đang lưu hành

Nội Dung:

Sự khác biệt chính – Cổ tức bằng cổ phiếu so với Chia cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu là hai khía cạnh dễ bị nhầm lẫn do có nhiều điểm tương đồng giữa chúng. Cả hai đều dẫn đến tranminhdung.vnệc tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong công ty mà không ảnh hưởng đến tổng giá trị thị trường. Sự khác biệt chính giữa cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu là trong khi cổ tức bằng cổ phiếu phân bổ một số cổ phiếu miễn phí dựa trên quyền sở hữu cổ phiếu phổ biến, thì chia tách cổ phiếu là một phương pháp mà cổ phiếu hiện có được chia thành nhiều đơn vị với mục đích mở rộng số lượng cổ phiếu.

Đang xem: So sánh trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ tức

.

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Cổ tức bằng cổ phiếu là gì 3. Tách cổ phiếu là gì 4. So sánh song song – Cổ tức bằng cổ phiếu so với Chia cổ phiếu 5. Tóm tắt

Cổ tức bằng Cổ phiếu là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu là một trong hai cách chính mà công ty có thể chia cổ tức cho cổ đông, cách còn lại là cổ tức bằng tiền mặt. Mặc dù cổ tức bằng tiền mặt là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất, các công ty có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu trong những năm mà họ kiếm được ít lãi hoặc lỗ. Đây là sự phân bổ số lượng cổ phiếu bổ sung dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hiện có. Vì không có sự tham gia của tiền mặt nên tổng giá trị cổ phiếu sẽ không đổi sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu.

READ  giá cổ phiếu tnd

Ví dụ. Công ty N quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu trong đó cổ đông được nhận thêm một cổ phiếu cho mỗi 25 cổ phiếu nắm giữ. Như vậy, một nhà đầu tư nắm giữ 150 cổ phiếu sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới.

Có hai loại Cổ tức bằng Cổ phiếu:

Cổ tức cổ phiếu nhỏ

Cổ tức bằng cổ phiếu được coi là nhỏ nếu số cổ phiếu mới được phát hành nhỏ hơn 20-25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ tức cổ phiếu lớn

Nếu cổ phiếu mới phát hành vượt quá 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì đây được coi là cổ tức bằng cổ phiếu lớn.

Tách cổ phiếu là gì

Chia cổ phiếu là một phương pháp mà công ty chia cổ phiếu hiện có thành nhiều đơn vị. Do đó, số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên; tuy nhiên, sẽ không có thay đổi về tổng giá trị cổ phiếu vì tranminhdung.vnệc chia tách không dẫn đến tranminhdung.vnệc cân nhắc tiền mặt.

Ví dụ. Nếu công ty hiện có tổng giá trị thị trường là 3 tỷ đô la (30 triệu cổ phiếu giao dịch ở mức 100 đô la) và công ty quyết định thực hiện chia tách cổ phiếu dựa trên cơ sở 3 lấy 1. Sau khi chia tách, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 60 triệu cổ phiếu. Điều này dẫn đến tranminhdung.vnệc giảm giá cổ phiếu xuống còn 50 USD / cổ phiếu. Tuy nhiên, không có thay đổi tổng thể trong tổng giá trị thị trường 3 tỷ đô la

READ  cổ phiếu dgc

Ưu điểm chính của tranminhdung.vnệc tách cổ phiếu là khả năng tạo điều kiện cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu. Sau khi chia tách cổ phiếu, cổ phiếu có giá cả phải chăng hơn đối với các nhà đầu tư do giá cổ phiếu giảm. tranminhdung.vnệc chia tách cổ phiếu được thực hiện bởi nhiều công ty quy mô lớn như Coca-Cola và Wal-Mart.

*

Thông thường, các công ty chia tách cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang tăng. Tuy nhiên, tranminhdung.vnệc chia tách quá tự tin có thể dẫn đến rủi ro nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới một mức nhất định trong tương lai. Quyết định tách cổ phiếu có thể do hội đồng quản trị đưa ra hoặc biểu quyết của cổ đông; do đó, đây có thể là một bài tập tốn thời gian và tốn kém.

Xem thêm: Tình Hình Thị Trường Cây Cảnh Hiện Nay, Thị Trường Cây Cảnh Ở Việt Nam

Ngược lại với chia tách cổ phiếu được gọi là 'Đảo ngược phân chia cổ phiếu'Trong đó số lượng cổ phiếu hiện có được hợp nhất để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Sự khác biệt giữa Cổ tức Cổ phiếu và Chia Cổ phiếu là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu so với Chia cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu phân bổ một số cổ phiếu miễn phí dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hiện tại. Chia cổ phiếu chia cổ phiếu hiện có thành nhiều cổ phiếu với ý định mở rộng số lượng cổ phiếu.
Mục đích
Cổ tức bằng cổ phiếu thường được đưa ra trong các trường hợp công ty không thể trả cổ tức bằng tiền mặt. tranminhdung.vnệc chia tách cổ phiếu được thực hiện để cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu.
Cổ đông
Cổ tức bằng cổ phiếu chỉ dành cho cổ đông hiện hữu. Cả cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư tiềm năng đều có thể hưởng lợi do giá cổ phiếu giảm.
READ  cổ phiếu fimex

Tóm tắt – Cổ tức bằng cổ phiếu so với Chia cổ phiếu

Cả tranminhdung.vnệc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu đều làm tăng tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Sự khác biệt chính giữa cổ tức bằng cổ phiếu và tranminhdung.vnệc tách cổ phiếu chủ yếu phụ thuộc vào mục đích mà chúng được phát hành vì cả hai đều dẫn đến kết quả tương tự. Cổ tức bằng cổ phiếu là một lựa chọn phù hợp cho những hạn chế về tiền mặt trong ngắn hạn; tuy nhiên, điều này có thể không được nhiều nhà đầu tư thích vì đa số mong đợi thu nhập thường xuyên mà chỉ có cổ tức tiền mặt mới có thể cung cấp.

Xem thêm: Cách Kiếm Tiền Dễ Kiếm Tiền Giúp Làm Giàu Nhanh Nhất Hiện Nay

Tài liệu tham khảo:1. “Cổ tức bằng Cổ phiếu.” Investopedia. N.p., ngày 26 tháng 11 năm 2003. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017. 2. ”Tách Cổ phiếu và Cổ tức Cổ phiếu | Kế toánCoach. ” Kế toánCoach.com. N.p., n.d. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017. 3. “Lịch sử phân chia cổ phiếu của Công ty Coca-Cola.” Lịch sử phân chia cổ phiếu của Công ty Coca-Cola: Công ty Coca-Cola. N.p., n.d. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017. 4. “Lịch sử phân chia cổ phiếu của các cửa hàng Wal-Mart.” Lịch sử phân chia cổ phiếu. N.p., n.d. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự: 1. “Mua cổ tức bằng cổ phiếu” của Kalkine – Làm tranminhdung.vnệc riêng (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia 2. “Mặt ngoài cửa hàng Walmart” của Walmart (CC BY 2.0) qua Flickr

Trả lời

Back to top button