So Sánh Giá Trị Thị Trường Và Phi Thị Trường Với Giá Trị Phi Thị Trường

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

Đang xem: So sánh giá trị thị trường và phi thị trường

Thẩm định giá động sản bao gồm: Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các hàng hóa dịch vụ khác,…Trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp

*

Phương pháp định giá động sản

Phương pháp so sánh / so sánh trực tiếpPhương pháp chi phí giảm giáPhương pháp đầu tư (phương pháp đầu tư truyền thống/kỹ thuật luồng tiền chiết khấu)Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm định giá động sản

Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh;Thành lập doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp;Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;Hoạch toán kế toán, tính thuế ;Tư vấn và lập dự án đầu tư;Các mục đích khác;

Hồ sơ thẩm định

Danh mục tài sản, hợp đồng kinh tế mua bán,… (đối với máy móc thiết bị)Giấy chứng nhận đăng ký, sổ đăng kiểm,…(đối với xe).Giấy chứng nhận đăng ký, phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật,…(đối với tàu).Hợp đồng thương mại, tờ khai hải quan,…(đối với tài sản nhập khẩu).

Xem thêm: Tân Phó Chủ Tịch Tỉnh Cao Bằng Là Ai ? Cao Bằng Có Phó Chủ Tịch Ubnd Tỉnh 40 Tuổi

Thị trường động sản và thẩm định giá động sản

Cũng như thị trường bất động sản thị trường máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị, vật tư, hàng hoá gọi chung là thị trường động sản là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn… liên quan đến động sản giữa các chủ thể tham gia vào thị trường.

Xem thêm: Tình Hình Thị Trường Sữa Bột Việt Nam, Thị Trường Giá Cả Sữa Bột, Sữa Nước Năm 2019

Tuy nhiên, giá cả của Động sản còn bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố mất cân bằng của thị trường do nhiều nguyên nhân không tính trước được như tính độc quyền, tính đầu cơ, các nhân tố cạnh tranh không lành mạnh … có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của chính sách Nhà nước như điều chỉnh về chính sách thuế, hạn mức nhập khẩu…

Dịch vụ thẩm định giá Động sản là một trong những thế mạnh của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân. Với kho dữ liệu giá dồi dào, nguồn nhân lực với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao, Thẩm định giá Hoàng Quân sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của các bất động sản với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

Trả lời

Back to top button