So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Trái Phiếu Và Trái Phiếu, So Sánh Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Năm 2021

Theo Luật Doanh nghiệp Cổ phiếu được hiểu như sau: Đây là một chứng chỉ do công ty Cổ phần phát hành ở những dạng như bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử mà theo đó sẽ xác lập quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của công ty đó

Hiện nay các nhà đầu tư có nhiều phương thức để sinh lãi nguồn tiền của mình, phải kể đến nổi bật nhất là cổ phiếu và trái phiếu. Mỗi một loại hình đầu tư có những ưu điểm và độ rủi do khác nhau. Và có từng chủ thể khác nhau có thể phát hành ra nó. Công ty Hoàng Phi sẽ tư vấn cho Quí vị về So sánh cổ phiếu và trái phiếu.

Đang xem: So sánh cổ phiếu thường và trái phiếu

Trong bài viết này Công ty Hoàng Phi sẽ chọn chủ thể phát hành cổ phiếu và trái phiếu là Công ty Cổ phần để phân tích đi sâu và chính xác tới Quí vị

Cổ phiếu là gì?

Khái niệm về cổ phiếu được quy định ở trong nhiều luật khác nhau như tại Luật Doanh nghiệp 2014; Luật chứng khoán 2019.

Theo Luật Doanh nghiệp Cổ phiếu được hiểu như sau: Đây là một chứng chỉ do công ty Cổ phần phát hành ở những dạng như bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử mà theo đó sẽ xác lập quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phần của công ty đó

Theo Luật chứng khoán 2019 Cổ phiếu được hiểu như sau: Cổ phiếu là một loại chứng khoán mà theo đó sẽ xác nhận quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành

Cổ phiếu có những đặc tính chung sau:

– Mỗi cổ phiếu thể hiện giá trị thực tế ban đầu được tính bằng tiền gọi là mệnh giá cổ phiếu

– Cổ phiếu có thể được lưu thông, chuyển nhượng tự do trên thị trường như là một thứ hàng hoá. Cổ phiếu có thể được thừa kế và được dùng làm tài sản thế chấp, cầm cố trong các quan hệ tín dụng.

– Cổ phiếu thường không có thời hạn, nó tồn tại cùng với sự tồn tại của công ti

Dựa vào tính chất quyền sử dụng, cổ phiếu được chia thanh cổ phiếu ghi danh ( ghi tên một người nhất định) và cổ phiếu không ghi danh ( không ghi tên, không ghi rõ người sở hữu, thường trong trường hợp này áp dụng với số tiền nhỏ). Dựa vào hình thức cổ phiếu, người ta chia ra thành hai loại là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường hay còn được gọi với cái tên khác là cổ phiếu phổ thông. Sẽ có những đặc tính chung như đã trình bày ở phần trên.

Cổ phiếu ưu đãi cũng là chứng thư chứng minh quyền sở hữu đối với phần góp vốn trong công ty, cổ phiếu ưu đãi cũng chia thành nhiều loại với những ưu đãi khác nhau như cổ phiếu biểu quyết; cổ phiếu ưu đãi cổ tức; cổ phiếu ưu đãi hoàn lại; cổ phiếu ưu đãi thanh lý; cổ phiếu ưu đã dồn lãi; cổ phiếu ưu đãi tích luỹ.

Xem thêm: Có Thượng Đế Là Ai – Phật Giáo Có Tin Là Thượng Đế Tồn Tại Hay Không

Tuy nhiên thay vào đó người sở hữu cổ phiếu ưu đãi có thể bị hạn chế một số quyền nhất định trong công ty chẳng hạn như quyền biểu quyết; quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, hay quyền để cử người vào các chức vụ quan trọng trong công ty như ban kiểm soát, Hội đồng quản trị.

*

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán, do CTCP phát hành để vay tiền nhằm đáp ứng vốn kinh doanh. Ta có thể thấy rằng bản chất của trái phiếu là hành vi đi vay. Khi công ty thực hiện hành vi phát hành trái phiếu công ty sẽ trở thành người thụ trái, người nào mua trái phiếu sẽ trở thành trái chủ của công ty.

Trái phiếu có nhiều loại: trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu khác theo quy định của Luật và trái phiếu theo Điều lệ của công ty.

Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu là hình thức huy động vốn trong công chúng, vì vậy khả năng huy động là cực kỳ lớn. Một phần tạo ra thuận lợi cho tài chính công ty nhưng mặt trái là có nhiều rủi ro cho người mua trái phiếu.

Nhưng ta cũng nên biết rằng Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu nhưng không phải công ty Cổ phần nào cũng được phát hành trái phiếu mà theo đó phải đáp ứng đủ các điều kiện của công ty để phát hành trái phiếu

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Trước hết ta có thể thấy cổ phiếu và trái phiếu có những điểm chung như sau:

– Đây đều là những hình thức thu vốn của nhà phát hành

– Người sở hữu trái phiếu hay cổ phiếu sẽ nhận được lãi mặc dù quy định thật ngữ khác nhau như cổ tức, trái tức thì nó đều là khoản tiền mà nhà đầu tư nhận được

– Đây đều được coi là một loại hàng hoá mà theo đó có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng

– Và cuối cùng cả hai hình thức này đều chứng minh, xác lập quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư đối với tài sản hoặc phần vốn mà tổ chức phát hành

Nhưng bên cạnh đó, khi so sánh cổ phiếu và trái phiếu có những điểm khác nhau như sau:

Tiêu chí Cổ phiếu Trái phiếu
Tính chất Cổ phiếu xác lập đối với chủ sở hữu một phần vốn điều lệ trong công ty. Nó không chỉ nói lên số tiền mà người đó đầu tư mà còn là quyền trong công ty.

Xem thêm: Kênh Youtube Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu, Lớp Học Chứng Khoán

Trái phiếu xác lập cho chủ sở hữu một phần vốn vay. Tức mà một khoản vay của công ty mà nhà đầu tư là chủ nợ
Tư cách người sở hữu Người nắm giữ cố phiếu là cổ đông của một công ty Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của một công ty
Lợi tức nhận được Sẽ bị thay đổi tuỳ thuộc vào khả năng kinh doanh của công ty Không bị thay đổi
Trách nhiệm khi nắm giữ Trong trường hợp công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến bị giải thể hoặc phá sản thì phần giá trị cổ phiếu sẽ được trả lại khi đã thanh toán mọi nghĩa vụ và khoản nợ của công ty Đối với các khoản nợ hay nghĩa vụ của công ty thì không phải chịu trách nhiệm. và sẽ được ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể hoặc phá sản
Quyền của chủ sở hữu Có quyền tham gia vào điều hành, quản lý trừ một số trường hợp Không có quyền hành trong công ty

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về So sánh cổ phiếu và trái phiếu Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Trả lời

Back to top button