So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Trái Phiếu Doanh Nghiệp, So Sánh Cổ Phiếu Và Trái Phiếu

Cùng so sánh để tìm ra sự giống nhau và khác nhau của cổ phiếu và trái phiếu nhé.

Đang xem: So sánh cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp

*

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

1. Trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng khoán, nó quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán đó (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

*

Trái phiếu là gì?

2. Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

*

Cổ phiếu là gì.

3. So sánh cổ phiếu và trái phiếu

*

Điểm giống nhau của cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau

Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành.

Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Đều có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế.

Đều được nhận lãi (cổ tức đối với cổ phiếu, trái tức đối với trái phiếu)

Đều là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành

Điểm khác nhau

Cổ phiếu Trái phiếu
Tính chất Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ Trái phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay.
Về tư cách người sở hữu – Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, thành viên của công ty, và được sở hữu 1 phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu.

– Cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

Xem thêm: Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Techcombank, Có Nên Bỏ Tiền Vào Quỹ Đầu Tư

– Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty vì trái phiếu là 1 loại giấy ghi nhận nợ.

– Trái phiếu còn được gọi là chứng khoán nợ.

Về vấn đề hưởng lợi nhuận – Cổ phiếu có độ rủi ro cao.

– Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào khả năng SXKD của công ty. Khi công ty làm ăn có lãi mới được chia lợi tức, khi công ty làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức.

– Độ rủi ro thấp hơn.

– Lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào việc SXKD của công ty có lãi hay không có lãi.

Về vấn đề trách nhiệm – Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.

– Khi công ty bị giải thể hay phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khi đã thanh toán hết mọi nghĩa vụ, mọi khoản nợ của công ty.

Xem thêm: Nhiều Cổ Phiếu 2019 Top 50 Doanh Nghiệp Vốn Hóa Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

– Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

Trả lời

Back to top button