So Sánh Cổ Phiếu Thường Cổ Phiếu Ưu Đãi Và Trái Phiếu, So Sánh Cổ Phiếu Thường Và Cổ Phiếu Ưu Đãi

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu đối với một số cổ phần của công ty đó

Cổ phiếu là loại chứng khoán phổ biến ở nước ta hiện nay, thể hiện sự vốn góp của các cổ đông tại các công ty cổ phần. Vậy, cổ phiếu là gì? Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có gì giống và khác nhau. Để giải đáp những thắc mắc đó mời Quý vị đến với bài viết So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi của tranminhdung.vn

Khái niệm cổ phiếu

Khoản 2, điều 4, Luật chứng khoán 2019, định nghĩa cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Đang xem: So sánh cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu

Với ý nghĩa tương tự, điều 121, Luật doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể hơn về cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Từ đó, ta có thể hiểu, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu đối với một số cổ phần của công ty đó. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty cổ phần đó.

Cổ phiếu có đặc điểm sau:

– Có tính thanh khoản cao

Tính thanh khoản được hiểu là khả năng mua hoặc bán các tài sản trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá của tài sản đó. Nói cổ phiếu có tính thanh khoản cao có nghĩa là cổ phiếu dễ dàng trong việc chuyển hóa thành tiền mặt.

Tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào hai yếu tố chính đó là: (1) kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành; (2) Mối quan hệ cung cầu trên thị trường.

– Có tính lưu thông

Tính lưu thông của cổ phiếu được thể hiện qua việc dễ dàng chuyển quyền sở hữu cố phiếu cho người khác thông qua các giao dịch như chuyển nhượng. thừa kế, tặng cho,…

– Tính tư bản giả

Tính tư bản giả của cổ phiếu thể hiện thông qua giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Tuy nhiên, mệnh giá của cổ phiếu không phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu.

– Có tính rủi ro cao.

Giá trị của cổ phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kết quả của tổ chức phát hành, tình hình chính trị, tình hình kinh tế của đất nước và thế giới. Do vậy, bên cạnh mang đến kỳ vọng lớn về lợi nhuận, cổ phiếu cũng có nguy cơ rủi ro cao.

*

Phân loại cổ phiếu

Theo quy định hiện hành, có hai loại cổ phiếu đó là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Xem thêm: Định Nghĩa Nhà Liên Kế Là Gì ? Thông Tin Cần Thiết Khi Mua Nhà Liên Kế

– Cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông chính là cổ đông phổ thông. 

– Cổ phiếu ưu đãi.

Công ty cổ phần có thể có cổ phiếu ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đai. Có các loại cổ phiếu ưu đãi sau:

– Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cố phiếu ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định.

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

– Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Trên đây là một số loại cổ phiếu thông dụng, nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Tiêu chí Cổ phiếu thường

(Cổ phiếu phổ thông)

Cổ phiếu ưu đãi
Giống nhau

– Là công cụ của thị trường vốn;

– Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành;

– Do công ty cổ phần phát hành.

Khác nhau Quyền biểu quyết Có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Không có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
Quyền hưởng cổ tức Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Cổ phiếu ưu đãi được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được ghi rõ trong cổ phiếu
Chuyển nhượng cổ phiếu Tự do chuyển nhượng cổ phiếu – Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Xem thêm: Cổ Phiếu Kbc F319 ) Kbc – Kbc : Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đĩa cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại không bị giới hạn quyền chuyển nhượng cổ phần

Chuyển đổi cổ phần Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi của công ty tranminhdung.vn. Chúng tôi mong rằng những thông tin đã cung cấp sẽ hữu ích với Quý vị.

Trả lời

Back to top button