So Sánh Cổ Phiếu Phổ Thông Và Trái Phiếu Và Trái Phiếu Theo Quy Định Hiện Hành

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (632.98 KB, 20 trang )

Đề tài: So sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu ưu đãi và tráiphiếu, cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.Mở đầuVài nét về thị trường chứng khoán:- Là nơi diễn ra hoạt động muabán, trao đổi, chuyển nhượng cácloại chứng khoán giữa doanhnghiệp phát hành với nhà đầu tưvà giữa các nhà đầu tư, thông quađó một lượng vốn, chủ yếu là vốndài hạn sẽ được huy động và luânchuyển trong nền kinh tế.A. Cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu1. Cổ phiếu ưu đãia. Khái niệm Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán vừa có đặc điểmgiống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Đây là chứngchỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, đồng thờicho phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởngmột số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông.Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãicủa công ty.b. Đặc điểmCổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có các đặc điểm sau: Quyền được nhận cổ tức trước các cổ đông thường, mặc
dù người có cổ phiếu ưu đãi chỉ được quyền hưởng lợitức cổ phần giới hạn nhưng họ được trả cổ tức trước khichia lợi tức cho cổ đông thường. Khác với cổ tức của cổphiếu phổ thông, cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xácđịnh trước và thường được xác định bằng tỷ lệ phần trămcố định so với mệnh giá của cổ phiếu hoặc bằng số tiềnnhất định in trên mỗi cổ phiếu. Quyền ưu tiên được thanh toán trước, khi giải thể haythanh lý công ty, nhưng sau người có trái phiếu. Tương tự như cổ phiếu phổ thông, nhưng cổ đông sởhữu cổ phiếu ưu đãi không được tham gia bầu cử, ứngcử vào Hội đồng Quản trị và quyết định những vấn đềquan trọng của công ty. Cổ phiếu ưu đãi có thể có mệnh giá hoặc không cómệnh giá và mệnh giá của nó cũng không ảnh hưởng tớigiá thị trường của cổ phiếu ưu đãi. Mệnh giá của cổphiếu ưu đãi có ý nghĩa hơn đối với mệnh giá của cổphiếu phổ thông, vì nó là căn cứ để trả cổ tức và là căncứ để hoàn vốn khi thanh lý hay giải thể công ty.• Tuy cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định, nhưng cổ đông ưuđãi cũng chỉ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn có lợinhuận. Có thể nói, lợi ích lớn nhất khi sở hữu cổ phiếu ưu đãilà nhà đầu tư có khả năng thu hồi phần tài sản của công ty lớnhơn cổ đông thường. Hơn nữa, cổ phiếu phổ thông không thểchuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi, trong khi cổ phiếu ưu đãi cóthể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thôngtheo quyết định của
ĐHCĐ2. Trái phiếua. Khái niệm- Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trảcho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá củatrái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp nàyđược gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Khobạc nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chínhquyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ).Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệphoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trườnghợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vôdanh).- Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ tráchnhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành cónghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợpđồng vay.b. Đặc điểm cơ bảnChủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có Công ty, mà còn cóChính phủ Trung ương và Chính phủ địa phương. Người mua trái phiếu chỉ là người cho chủ thể phát hành vaytiền và là chủ nợ của chủ thể phát hành trái phiếu. Khác vớingười mua cổ phiếu là người Chủ sở hữu Công ty.

Đang xem: So sánh cổ phiếu phổ thông và trái phiếu

 Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định khôngphụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thểhoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toáncho các Chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổđông.• Với những đặc điểm trên, trái phiếu có tính ổn định và chứađựng ít rủi ro hơn cổ phiếu. Vì vậy, trái phiếu là loại chứngkhoán được các nhà đầu tư ưa chuộng.So sánh cổ phiếu ưu đãi và trái phiếuGiống nhau :••••••Là công cụ của thị trường vốnDo công ty cổ phần phát hànhPhát hành thông qua bộ tài chính và UBCKNNThời hạn : trung hoặc dài hạnĐều có thể mua lạiĐều nhận 1 khoản tiền lãi (CPUD là cổ tức) cố định hàng kìấn định trên mệnh giá• Là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành
• Là phương tiện kinh doanh của các nhà đầu tưKhác nhauTrái phiếuCổ phiếu ưu đãiChứng khoán nợChứng khoán vốnCổ đông có quyền bầu cử nếu là cổ phiếu ưuTrái chủ không được quyền bầu cửđãi biết quyết.Công ty bị phá sản nếu không trả được nợCông ty không bị phá sản nếu không trả đượcvà lãi.cổ tức.Cổ đông có quyền tham gia vào hoạt độngKhông được tham gia vào hoạt động công tycông ty: Biểu quyết bầu HĐQT…Được phát hàng bởi công ty cổ phần, công tyChỉ duy nhất công ty cổ phần mới được phátTNHH,Chính phủ, chính quyền địa phương.hànhNgười mua trái phiếu là chủ nợĐược chuyển đổi thành cổ phiếuKhông được hưởng phúc lợiĐược trả cổ thức trước cổ phiếu ưu đãiNgười mua cổ phiếu là cổ đôngKhông được chuyển đổi thành trái phiếuĐược hưởng phúc lợi dành cho cổ đông
Được trả cổ tức trước cổ phiếu thườngÍt rủi ro hơn cổ phiếu ưu đãi Tính rủi ro cao hơn trái phiếuĐược nhận lại khoản đầu tư ban đầuKhông được nhận lại khoản đầu tư ban đầuB. Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãiThế nào là cổ phiếu?Cổ phiếu là chứng chỉ thểhiện quyền sở hữu của cổđông trong công ty cổphần và cho phép họ đượchưởng quyền lợi của côngty.Một số loại cổ phiếu-Theo- Theohình thứccổ phiếu:+ Cổ phiếu ghidanh.

Xem thêm: Naoh Là Oxit Gì ? Tính Chất Hóa Học Và Ứng Dụng Của Natri Hidroxit

+ Cổ phiếu khôngghi danh.tình hìnhphát hành:+ Cổ phiếu đượcphép phát hành.+ Cổ phiếu pháthành.+ Cổ phiếu đanglưu hành.+ Cổ phiếu quỹ.Theo quyền lợicổ phiếu mang lạicho người nắmgiữ:+ Cổ phiếuthường.+ Cổ phiếu ưuđãi.1. Cổ phiếu thườnga. Khái niệmCổ phiếu thường là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trongcông ty và cho phép người sở hữu nó được hưởng những quyềnlợi trong công ty cổ phần. Các quyền lợi đó bao gồm:+ Quyền trong quản lý và kiểm soát công ty.+ Quyền đối với tài sản của công ty.

Xem thêm: Những Bài Hát Hoa Vinh Cover Là Ai Tiếng? Hoa Vinh Official

+ Quyền chuyển nhượng và quyền sở hữu cổ phần.b. Đặc điểm• Là lọai cổ phiếu phụ thuộc vào họat động kinh doanh củacông ty, người sở hữu cổ phiếu thường được tham gia họpđại hội cổ đông và được bỏ phiếu quyết định những vấnđề quan trọng nhất trong công ty, được quyền bầu cử hoặcứng cử vào hội đồng quản trị.• Cổ phiếu của công ty không có thời hạn hoàn trả, vì đâykhông phải là khoản nợ của công ty• Cổ đông đựợc chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh ýcông ty sau khi công ty đã thanh toán các khoản nợ vàthanh tóan cho các cổ đông ưu đãi.• Người góp vốn vào công ty không được quyền rút vốn ra khỏicông ty, nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần dướihình thức bán lại cổ phiếu hay dưới hình thức quà tặng hay để lạicho người thừa kế. Chính điều này đã tạo ra tính thanh khoản chocổ phiếu công ty, đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư.• Được quyền ưu tiên mua cổ phiếu khi công ty phát hành cổ phiếumới để tăng vốn.• Được quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo luậtđịnh.• Cổ đông thường cũng phải gánh chịu những rủi ro mà công ty gặpphải, tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm giới hạntrong phạm vi số lượng vốn góp vào công ty.
So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãiGiống nhau • Là công cụ của thị trường vốn• Do công ty cổ phần phát hành• Thời gian: trung và dài hạn• Không được hoàn lãi vốn• Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên vốn góp• Phát hành thông qua bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhànướcKhác nhau:Nội dung so sánhCổ phiếu thườngCổ phiếu ưu đãiƯu đãiKhông cóCó một số ưu đãiQuyền biểu quyếtĐược quyền biểu quyếttrong hội đồng cổ đông
Không được tham giabiểu quyết trong hộiđồng cổ đôngQuyền quản lýcông tyĐược quyền tham giaquản lý công tyKhông được tham giabầu cử hay ứng cử vàohội đồng cổ đôngSố lượng cổ phầnSố lượng nhiềuSố lượng ítƯu tiên nhận lạivốnNhận lại vốn sau cổ phầnưu đãiNhận lại vốn trước cổphần thường
Kết luậnCác loại cổ phiếu( cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường) và tráiphiếu tồn tại những điểm chung nhất định về các quyền lợi khi sởhữu chúng, đều là các công cụ của thị trường vốn có thời hạn.Song mỗi loại lại có những nét đặc trưng khác biệt, có những quyđịnh riêng đối với người sở hữu mỗi loại chứng khoán đó…Sựbiến động trong thị trường mua bán, sở hữu các loại chứng khoántrên là yếu tố tác động đến sự phát triển thị trường chứng khoánnói riêng và nền kinh tế nói chung.

Trả lời

Back to top button