Vay tiền

Số Lần Hoàn Trả Lãi Vay Tính Theo Dòng Tiền, Lãi Suất Và Dòng Tiền

Lãi suất và dòng tiền, đây là một trong những kiến thức nền tảng của Tài chính doanh nghiệp. Đọc hiểu xong phần này chúng ta có thể nắm vững được các khái niệm về thời giá của tiền tệ bao gồm:

Giá trị tương lai của một lượng tiền và của một dòng tiền.Giá trị hiện tại của một lượng tiền và của một dòng tiền.Tìm được lãi suất, thời gian đầu tư các các khoản vay hay đầu tư.

Đang xem: Số lần hoàn trả lãi vay tính theo dòng tiền

Giá trị tương lai của một lượng tiền có nghĩa là ta bỏ ra một khoản tiền, trong tương lai nó sẽ là bao nhiêu.

Giá trị tương lai của một dòng tiền có nghĩa là chúng ta có các khoản chi phí, khoản thu nhập liên tiếp nhau, xảy ra trong một khoảng thời gian liên tục. Tạo ra một khoản giá trị tương lai, thì giá trị đó như thế nào.

Tương tự vậy chúng ta cũng nghiên cứu về giá trí hiện tại của một lượng tiền và của một dòng tiền.

Đồng thời mục tiêu của bài cũng giúp chúng ta nắm được rõ ràng mô hình Chiết Khấu dòng tiền DCF và ứng dụng của nó trong phân tích tài chính doanh nghiệp hay kinh doanh chứng khoán.

READ  Cho Vay Tiền Nóng Gấp Ở An Giang Giải Ngân Nhanh, Cho Vay Tiền Nóng Gấp Tại An Giang

Và tất nhiên chúng ta cũng tìm hiểu về việc sử dụng ứng dụng MS Excel để giải các bài toán về thời giá tiền tệ.

PHẦN 1: LÃI SUẤT VÀ DÒNG TIỀN

Chúng ta lấy ví dụ tình huống cụ thể luôn như sau:

Giả sử bây giờ bạn bỏ ra số tiền là 10 triệu đồng để gửi ngân hàng, với kỳ hạn 1 năm, lãi suất là 10%/năm.

Sau 01 năm bạn sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu?Sau 05 năm bạn sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu?

Số tiền chúng ta nhận được sẽ gồm cả gốc và lãi.

Sau 1 năm chúng ta nhận lại = 10tr + 10tr x 10% = 11tr

Sau 5 năm chúng ta nhận lại = 10tr x (1+10%)5 = 16.1 tr

Đây là cách tính lãi đơn và lãi kép.

LÃI SUẤT:

là lợi tức trong một đơn vị thời gian chia cho vốn gốc, tính theo phần trăm. Trong một đơn vị thời gian nghĩa là dùng đơn vị thời gian là năm thi ta gọi là lãi suất năm, tính theo tháng là lãi suất tháng, tính theo ngày là lãi suất ngày.

Xem thêm: Total Biểu Đồ Cổ Phiếu Total Biểu Đồ (Totf), Total Sa (#Total) Giá Cổ Phiếu

Lãi suất (%) =Lợi tức trong 1 đơn vị thời gianVốn gốcx 100%

Đối với người cho vay: lãi suất chính là suất thu lợi tức, là tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị thu được do việc cho vay vốn mang lại so với giá trị cho vay ban đầu.

READ  Web, App Vay Tiền Online Từ 18 Tuổi, 19 Tuổi, 17 Ứng Dụng Vay Nhanh Online Tại Việt Nam

Đối với người đi vay: lãi suất chính là suất thu lợi tức do hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại hay là chi phí phải trả cho việc sử dụng vốn vay.

Đối với người tiêu dùng: là phần thưởng cho người tiêu dùng vì họ đã hoãn việc tiêu thụ của mình để dành cho dịp khác trong tương lại.

Ví dụ ta gửi 10 triệu sau 1 tháng ta thu được lãi 100 nghìn đồng. Vậy lãi suất này là lãi suất tháng, ta tính được:

Lãi suất (%) = 100.000 / 10.000.000 x 100 = 1 %

Lãi suất tháng lúc này là 1%.

Ví dụ như mình kinh doanh chứng khoán thì lãi suất cũng là lợi tức, là tỷ suất sinh lợi của khoản đầu tư.

LÃI ĐƠN:

là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do gốc đó sinh ra. Công thức tính lãi đơn cụ thể như sau:

SI = PV.i.n

Trong đó:

SI: lãi đơn vào cuối kỳ hạn

PV: số vốn gốc

i: lãi suất một kỳ hạn

n: số kỳ hạn tính lãi (theo năm, theo ngày, theo tháng)

Lãi đơn ứng dụng nhiều trong lãi trái phiếu, lãi cho vay, tín phiếu.

Số tiền nhận được sau n kỳ hạn theo lãi đơn là:

FV = PV + Sin = PV + PV x i x n = PV(1+i x n)

Ví dụ một người đầu tư vào 1 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng với lãi suất 10%/ năm trong vòng 5 năm. Hỏi sau 5 năm người đó có được bao nhiêu tiền.

Giải đáp: Trong trường hợp cần tính lãi của trái phiếu chúng ta áp dụng công thức tính lãi đơn:

READ  Vay Tiền Nhanh Trong Ngày Tại Hải Dương Public Group, Hội Vay Tiền Hải Dương

Sau 5 năm số tiền lãi người đó thu được là: 100 x 10% x 5 = 50 triệuTổng số tiền gốc và lãi người đó thu được là: 100 x (1+10% x 5) = 150 triệu đồng

LÃI KÉP:

(Compound Interest)

Lãi kép là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do số tiền gốc đó sinh ra.

Lãi kép áp dụng tính trong tiền gửi ngân hàng, tính giá trị tiền tệ theo thời gian của các khoản đầu tư (cổ phiếu, lãi suất trái phiếu tái đầu tư,…)

Nếu ta xem xét vốn đầu tư ban đầu là PV đầu tư trong vòng n kỳ hạn với lãi suất mỗi kỳ là i, gọi FVn là số tiền sau n kỳ, ta sẽ có:

FV1 = PV + PV x i = PV(1+i)

*

Nếu ta xem xét vốn đầu tư ban đầu là PV đầu tư trong vòng n kỳ hạn với lãi suất mỗi kỳ gọi là i, gọi FVn là số tiền sau n kỳ, ta sẽ có:

FV1 = PV + PV x i = PV(1+i)

Lãi được nhập gốc để tính lãi cho kỳ sau, đến cuối kỳ thứ hai ta sẽ có:

FV2 = FV1 + FV1 x i = FV1(1+i) = PV(1+i)2

Một cách tổng quát ta có:

FV5 = PV(1 + i)5

FVn = PV(1 + i)n

Đây là cách tính lãi kép, rất đơn giản phải không nào.

Xem thêm: Các Cơ Cấu Tài Chính Là Gì, Cấu Trúc Tài Chính Doanh Nghiệp Là Gì

Chúng ta cùng thực hành ví dụ sau:

Một người gửi ngân hàng 10 triệu đồng vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất 8%/năm.

Trả lời

Back to top button