Chứng khoán

Khẩn Trương Sớm Đưa Sở Giao Dịch Chứng Khoán Nhà Nước, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Sáng 25/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao các Quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đang xem: Sở giao dịch chứng khoán nhà nước

Theo đó, ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.Ông Phạm Văn Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải chúc mừng các đồng chí đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, điều động và bổ nhiệm vào vị trí công tác mới.Theo Thứ trưởng, đây đều là những cá nhân đã được đào tạo bài bản và có quá trình thâm niên công tác trong ngành Tài chính và trong lĩnh vực chứng khoán. “Tin tưởng với kinh nghiệm đã có, trên vị trí công tác mới, các đồng chí sẽ đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt, tập hợp trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao”, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải khẳng định.

READ  chứng khoán tiên phong tuyển dụng

Theo Điều 43 Luật Chứng khoán 2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. SởGiao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con chịu sự quảnlý vàgiám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem thêm: Thị Trường Việt Nam Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ

Theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn điều lệ tại thời điểm bắt đầu hoạt động (được xác định bằng tổng vốn chủ sở hữu của HNX, HOSE theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

READ  bảng chứng khoán vnm

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ chính như: Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán; ban hành tiêu chí giám sát giao dịch; ban hành chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam; quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm của thành viên theo quy định của pháp luật chứng khoán và làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán…

Xem thêm: Download Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Giữa Công Ty Với Cá Nhân, Doanh Nghiệp

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực chứng khoán trong năm 2021 là hết sức nặng nề, đặc biệt từ công tác xây dựng quy chế, phân cấp, quy chế của HNX và HOSE, kiện toàn đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất… để sớm đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời, khẩn trương phân công, phân cấp, điều phối để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động sôi động, minh bạch, ổn định, bảo đảm an toàn.

READ  Các Khóa Học Chứng Chỉ Môi Giới Chứng Khoán, Các Khóa Học

Trả lời

Back to top button