Smas Trường Thcs Võ Thị Sáu, Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thị Sáu

Home Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thư viện Thiết bị Tài nguyên Trang vàng Thi online Xem điểm Hệ thống

Một số tiết hội giảng môn Toán
Một số tiết hội giảng môn Toán
Một số tiết hội giảng môn Toán
Một số tiết hội giảng môn Toán
Một số tiết hội giảng môn Toán
Đề thi HSG Dự bị TP lần 1
Đề thi HSG Tỉnh – Chuyên Nguyễn Trãi các năm
Đề kiểm tra 45″ Số học 6 Tiết 18
Đề kiểm tra 45 phút Ngữ Văn Lớp 6
Đề kiểm tra học kỳ I Ngữ Văn Lớp 6
Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ Văn Lớp 6
Đề kiểm tra học kỳ II Ngữ Văn Lớp 9
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 6 – TUẦN 11- TIẾT 42
Đề kiểm tra học kỳ II Lịch sử lớp 9
Đề kiểm tra học kỳ I Lịch sử lớp 8
1
2 3 4 5

Báo cáo công khai tháng 9 năm 2018
Công văn 461 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2018-2019
Công văn 383 Hướng dẫn công tác Sáng Kiến năm học 2018-2019
Hướng dẫn viết SKKN năm học 2018-2019
Kết quả thi kiểm tra năng lực học sinh Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Võ Thị Sáu (năm học 2018-2019)
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 của trường THCS Võ Thị Sáu Thành phố Hải Dương
Công văn Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Hải Dương
Phát động cuộc thi ST KHKT năm học 2018-2019 của SGD&ĐT Hải Dương
Báo cáo công khai tháng 9 năm 2017
Báo cáo công khai năm học 2016-2017
Mẫu ra đề học kỳ của phòng giáo dục
Qui định về thể thức ra đề học sinh giỏi
Hướng dẫn triển khai hoạt độngNCKH và tổ chức KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017
V/v tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng
1
2 3 4 5 6 7 8

Trả lời

Back to top button