slide bài giảng môn thị trường chứng khoán

Số trang: 145 | Loại file: PDF | Lượt xem: 3915 | Lượt tải: 9

Đang xem: Slide bài giảng môn thị trường chứng khoán

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH ——– SLIDE BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LOGO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Bộ môn : Thị trường chứng khoán NỘI DUNG 1 Tổng quan về TTCK 2 Thị trường sơ cấp 3 Thị trường thứ cấp 4 Phân tích chứng khoán 25 Công ty chứng khoán Chương 1 :TỔNG QUAN TTCK  Quá trình hình thành và phát triển TTCK  Khái niệm, đặc điểm TTCK Nguyên tắc hoạt động, chức năng, vai trò của TTCK Cơ cấu TTCK  Hàng hóa trên TTCK  Các chủ thể tham gia TTCK Lịch sử ra đời  TK 17 tại Hà Lan – SGDCK Amsterdam  Hàng hóa giao dịch trên thị trường từ chứng khoán nợ, cổ phiếu, đến công cụ phái sinh.  Địa điểm giao dịch có sự thay đổi từ không có địa điểm cụ thể  “chợ ngoài trời”  SGDCK  Phương thức giao dịch thay đổi từ giao dịch thủ công -> bán tự động -> tự động hoàn toàn  Một số giai đoạn đáng chú ý của TTCK : 1929 – 1933 ; 1987; 2008 – 2009 Đặc điểm thị trường chứng khoán TTCK gắn liền với hình thức tài chính trực tiếp TTCK gần với thị trường tự do cạnh tranh hoàn hảo TTCK vừa gắn liền với tài chính dài hạn vừa gắn liền với tài chính ngắn hạn Chức năng của TTCK  Công cụ huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế  Công cụ tăng tiết kiệm quốc gia  Cung cấp khả năng thanh khoản cho các chứng khoán  Đánh giá giá trị tài sản của doanh nghiệp và tình hình nền kinh tế Nguyên tắc hoạt động  Nguyên tắc trung gian Giao dịch mua bán chứng khoán phải thông qua trung gian  Nguyên tắc đấu giá  Giá cả xác định thông qua đấu giá  Nguyên tắc công khai thông tin  Công khai thông tin trên thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Mục tiêu của TTCK  Hoạt động có hiệu quả  Điều hành công bằng  Phát triển ổn định Cơ cấu của TTCK 3/1/2010  Căn cứ vào phương thức giao dịch   Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp  Căn cứ vào tính chất đăng ký    Sở Giao dịch Chứng khoán Thị trường OTC Thị trường tự do  Căn cứ vào công cụ lưu thông    Thị trường cổ phiếu Thị trường trái phiếu Thị trường công cụ phái sinh Hàng hóa trên TTCK  Chứng khoán     Cổ phiếu Trái phiếu Chứng khoán phái sinh Chứng chỉ quỹ đầu tư Chứng khoán 3/1/2010 Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; c) Hợp đồng góp vốn đầu tư; d) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.” ( Luật CK) Đặc điểm của chứng khoán Có ba thuộc tính là tính sinh lời, tính rủi ro và tính thanh khoản.    Sinh lời = lợi tức + chênh lệch giá Rủi ro : là sự biến động của thu nhập kỳ vọng Thanh khoản : khả năng chuyển đổi chứng khoán thành tiền và tài sản khác. Xác nhận quyền hợp pháp của chủ sở hữu chứng khoán, bao gồm:    Quyền sở hữu (đối với chứng khoán vốn).

Xem thêm: Qa Là Gì? Qc Là Gì? Nhân Viên Kiểm Nghiệm Là Gì Kiểm Nghiệm Viên

Xem thêm: An Ninh Quốc Phòng Tiếng Anh Là Gì ? An Ninh Quốc Gia In English

Quyền chủ nợ (đối với chứng khoán nợ). Quyền về tài chính có liên quan đến chứng khoán (đối với các chứng khoán phái sinh) Được pháp luật bảo hộ thông qua luật chứng khoán Cổ phiếu Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. ( Luật CK) Đặc điểm của cổ phiếu  Cổ phiếu là loại chứng khoán vốn  Cổ phiếu là một loại chứng khoán vô thời hạn Phân loại  Cổ phiếu thường : là một lọai chứng khoán vốn, không có kỳ hạn, tồn tại cùng với sự tồn tại của công ty.  Quyền: nhận cổ tức, biểu quyết, mua cổ phần, nhận lại tài sản khi thanh lý,…  Cổ phiếu ưu đãi :     Ưu đãi dự phần – ưu đãi không dự phần Ưu đãi tích lũy – ưu đãi không tích lũy Ưu đãi có thể chuyển đổi Ưu đãi có thể thu hồi Hình thức giá trị của cổ phiếu thường  Mệnh giá   Giá trị danh nghĩa của cổ phiếu Xác định mức VĐL của công ty cổ phần, cơ sở xác định cổ tức…  Thị giá  Xác định thông qua cung cầu cổ phiếu trên thị trường  Giá trị sổ sách  Xác định trên sổ sách kế toán của công ty  Giá trị hiện tại  Thông qua các phương pháp định giá  xác định giá trị thực của cổ phiếu ( giá trị hiện tại ) Một số thuật ngữ 15/8/2011 • Cổ phiếu được phép phát hành – Cổ phiếu công ty được phép phát hành đã đăng ký trong điều lệ • Cổ phiếu đã phát hành – Cổ phiếu đã được phát hành • Cổ phiếu đang lưu hành – Cổ phiếu đã được phát hành và đang lưu hành • Cổ phiếu quỹ – Cổ phiếu đã phát hành được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường. Trái phiếu Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người đi vay) phải hoàn trả cho sở hữu chứng khoán (người cho vay/chủ nợ) khoản tiền gốc khi đến hạn và một khoản tiền nhất định (lãi) trong khoảng thời gian nhất định. Quyền và Nghĩa vụ 3/1/2010 Trái chủ là người cho vay, do đó họ phải có quyền lợi và nghiã vụ đối với khoản vay này, đó là:     Được hưởng lợi tức trái phiếu (trái tức) không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty (nếu là trái phiếu công ty) Được hoàn vốn đúng hạn hay trước hạn tuỳ thuộc vào quy định trong bản quảng cáo phát hành. Được quyền bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, cầm cố Được thanh toán trước các cổ phiếu khi công ty thanh lý, giải thể( nếu là trái phiếu công ty)

Trả lời

Back to top button