Chứng khoán

Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Kbs, Msi : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kb Việt Nam


Đăng nhập

*

*

BIỂU PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Công ty Cổ phần Chứng Khoán tranminhdung.vn xin trân trọng thông báo:

Biểu phí dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

T

Nội dung

Mức phí quy định

Thời điểm thu

1

Phí giao dịch phái sinh tại tranminhdung.vn

1. Áp dụng cho KH mở mới tài khoản- Miễn phí giao dịch: trong 03 tháng kể từ ngày mở.- 500 đồng/ 1 HĐTL: trong vòng 03 tháng kế tiếp.- 1.000 đồng/ 1 HĐTL: sau 06 tháng kể từ ngày mở.2. Áp dụng cho KH thông thường- 1.000 đồng/ 1 HĐTL

Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày

2

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh (phí giao dịch phải trả sở giao dịch chứng khoán)

Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày

Hợp đồng tương lai chỉ số

2.700 đồng/ 1 HĐTL

Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

4.500 đồng/ 1 HĐTL

3

Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD

Thu định kỳ vào ngày mùng 1 tháng kế tiếpĐối với TKGDPS tại tranminhdung.vn không đủ tiền mặt để thu phí, tranminhdung.vn sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ để thu phí Dịch vụ quản lý vị thế
READ  Học Luật Chứng Khoán - Trung Tam Nckh & Dt Chung Khoan

2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng,Tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/tài khoản/

4

Quy định khác

Để hỗ trợ Khách hàng tránh rủi ro phát sinh phí quản lý tài sản phải trả cho VSD tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại, tranminhdung.vn sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng nếu đáp ứng điều kiện:

Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; vàSố dư ký quỹ ≤ 2.500.000 VNĐ Ghi chú: Số tiền này có thể thay đổi theo quy định của tranminhdung.vn từng thời kỳ

Trả lời

Back to top button