Kiếm tiền

Raiblock Kiếm Tiền – Kiếm Tiền Xrb Raiblock

RaiBlocks ( XRB ) là một website nơi mà người tham gia có thể kiếm coin miễn phí bằng cách nhập capcha hoặc hình ảnh, chỉ với những yêu cầu người tham gia có thể nhận được coin miễn phí. Sau đó coin này người tham gia có thể bán hoặc trao đổi trên thị trường để đổi chúng thành Bitcoin.

Đang xem: Raiblock kiếm tiền

“Tôi có nên đầu tư vào RaiBlocks không?” “Có nên mua XRB hôm nay không?” Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XRB chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá RaiBlocks được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo XRB.

Xem thêm: Xe Win Liên Doanh Là Gì – Những Điều Bạn Cần Biết Về Xe Liên Doanh

*

RaiBlocks (XRB) Price Prediction, Forecast for next months and years

Xem thêm: Cách Đánh Bài Kiếm Tiền Thật Ngay ~ Game Bài Đổi Tiền Thật, Top 4 Game Đánh Bài Ăn Tiền Thật Trên Điện Thoại

 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
RaiBlocks predictions for 2018 February 2018 Open: 29.47275 Close: 30.9572 Min: 28.77331 Max: 33.7486 Change: 4.89 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 March 2018 Open: 31.16058 Close: 33.0509 Min: 30.46114 Max: 35.4364 Change: 5.82 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 April 2018 Open: 35.8584 Close: 33.8368 Min: 32.149 Max: 37.5462 Change: -6.08 %▼
RaiBlocks predictions for 2018 May 2018 Open: 34.7096 Close: 36.646 Min: 34.2588 Max: 39.234 Change: 5.37 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 June 2018 Open: 37.1216 Close: 38.5364 Min: 35.9466 Max: 40.9219 Change: 3.73 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 July 2018 Open: 41.3438 Close: 40.1951 Min: 37.6344 Max: 43.0317 Change: -2.9 %▼
RaiBlocks predictions for 2018 August 2018 Open: 40.2403 Close: 42.607 Min: 39.7442 Max: 44.7195 Change: 5.63 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 September 2018 Open: 42.334 Close: 46.8293 Min: 41.432 Max: 46.8293 Change: 9.72 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 October 2018 Open: 43.1198 Close: 45.7257 Min: 43.1198 Max: 48.5171 Change: 5.77 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 November 2018 Open: 45.9291 Close: 48.0925 Min: 45.2296 Max: 50.2049 Change: 4.55 % ▲
RaiBlocks predictions for 2018 December 2018 Open: 47.8194 Close: 48.6053 Min: 46.9175 Max: 52.3147 Change: 1.64 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 January 2019 Open: 49.4781 Close: 51.4145 Min: 49.0272 Max: 54.0025 Change: 3.81 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 February 2019 Open: 51.8901 Close: 53.1024 Min: 50.7151 Max: 55.6904 Change: 2.31 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 March 2019 Open: 53.5779 Close: 57.8002 Min: 52.4029 Max: 57.8002 Change: 7.38 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 April 2019 Open: 54.0907 Close: 56.6514 Min: 54.0907 Max: 59.488 Change: 4.57 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 May 2019 Open: 56.6966 Close: 59.0633 Min: 56.2005 Max: 61.1758 Change: 4.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 June 2019 Open: 58.7903 Close: 63.2856 Min: 57.8883 Max: 63.2856 Change: 7.17 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 July 2019 Open: 59.5762 Close: 62.182 Min: 59.5762 Max: 64.9734 Change: 4.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 August 2019 Open: 62.3854 Close: 64.2758 Min: 61.686 Max: 66.6613 Change: 2.97 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 September 2019 Open: 67.0832 Close: 65.0616 Min: 63.3738 Max: 68.771 Change: -3.14 %▼
RaiBlocks predictions for 2019 October 2019 Open: 65.9344 Close: 67.8709 Min: 65.4836 Max: 70.4589 Change: 2.88 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 November 2019 Open: 68.3464 Close: 69.7612 Min: 67.1714 Max: 72.1467 Change: 2.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2019 December 2019 Open: 72.5687 Close: 71.4199 Min: 68.8592 Max: 74.2565 Change: -1.62 %▼
RaiBlocks predictions for 2020 January 2020 Open: 71.4651 Close: 73.8318 Min: 70.969 Max: 75.9443 Change: 3.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 February 2020 Open: 73.5588 Close: 75.2467 Min: 72.6569 Max: 77.6321 Change: 2.26 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 March 2020 Open: 78.0541 Close: 76.9053 Min: 74.3447 Max: 79.7419 Change: -1.51 %▼
RaiBlocks predictions for 2020 April 2020 Open: 76.9505 Close: 78.8417 Min: 76.4545 Max: 81.4298 Change: 2.42 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 May 2020 Open: 79.3173 Close: 83.5395 Min: 78.1423 Max: 83.5395 Change: 5.09 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 June 2020 Open: 79.8301 Close: 82.3908 Min: 79.8301 Max: 85.2274 Change: 3.13 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 July 2020 Open: 82.436 Close: 84.8027 Min: 81.9399 Max: 86.9152 Change: 2.81 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 August 2020 Open: 84.5297 Close: 85.3156 Min: 83.6277 Max: 89.025 Change: 0.93 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 September 2020 Open: 86.1884 Close: 87.9214 Min: 85.7375 Max: 90.7128 Change: 1.98 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 October 2020 Open: 88.1248 Close: 90.0152 Min: 87.4254 Max: 92.4006 Change: 2.11 % ▲
RaiBlocks predictions for 2020 November 2020 Open: 92.8226 Close: 90.801 Min: 89.1132 Max: 94.5104 Change: -2.24 %▼
RaiBlocks predictions for 2020 December 2020 Open: 91.6738 Close: 93.6102 Min: 91.223 Max: 96.1983 Change: 2.08 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 January 2021 Open: 94.0858 Close: 98.308 Min: 92.9108 Max: 98.308 Change: 4.32 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 February 2021 Open: 94.5986 Close: 99.9959 Min: 94.5986 Max: 99.9959 Change: 5.43 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 March 2021 Open: 96.2865 Close: 98.8923 Min: 96.2865 Max: 101.6837 Change: 2.65 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 April 2021 Open: 99.0957 Close: 101.2591 Min: 98.3962 Max: 103.3715 Change: 2.15 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 May 2021 Open: 100.9861 Close: 101.7719 Min: 100.0841 Max: 105.4813 Change: 0.78 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 June 2021 Open: 102.6447 Close: 104.3777 Min: 102.1939 Max: 107.1691 Change: 1.67 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 July 2021 Open: 104.5811 Close: 106.4715 Min: 103.8817 Max: 108.857 Change: 1.79 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 August 2021 Open: 109.2789 Close: 108.1301 Min: 105.5695 Max: 110.9668 Change: -1.07 %▼
RaiBlocks predictions for 2021 September 2021 Open: 108.1754 Close: 110.0666 Min: 107.6793 Max: 112.6546 Change: 1.73 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 October 2021 Open: 110.5421 Close: 114.7644 Min: 109.3671 Max: 114.7644 Change: 3.7 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 November 2021 Open: 111.055 Close: 113.6156 Min: 111.055 Max: 116.4522 Change: 2.27 % ▲
RaiBlocks predictions for 2021 December 2021 Open: 113.6608 Close: 116.0276 Min: 113.1647 Max: 118.14 Change: 2.05 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 January 2022 Open: 115.7545 Close: 116.5404 Min: 114.8526 Max: 120.2498 Change: 0.68 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 February 2022 Open: 117.4132 Close: 118.2282 Min: 116.9623 Max: 121.9381 Change: 0.69 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 March 2022 Open: 119.101 Close: 121.0375 Min: 118.6502 Max: 123.6251 Change: 1.61 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 April 2022 Open: 121.5131 Close: 122.9281 Min: 120.338 Max: 125.3131 Change: 1.16 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 May 2022 Open: 125.7351 Close: 124.5861 Min: 122.0261 Max: 127.4231 Change: -0.93 %▼
RaiBlocks predictions for 2022 June 2022 Open: 124.6321 Close: 126.5231 Min: 124.1361 Max: 129.1111 Change: 1.5 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 July 2022 Open: 126.9981 Close: 131.2211 Min: 125.8231 Max: 131.2211 Change: 3.23 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 August 2022 Open: 127.5111 Close: 130.1171 Min: 127.5111 Max: 132.9081 Change: 2.01 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 September 2022 Open: 130.3201 Close: 132.4841 Min: 129.6211 Max: 134.5961 Change: 1.64 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 October 2022 Open: 132.2111 Close: 132.9971 Min: 131.3091 Max: 136.7061 Change: 0.59 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 November 2022 Open: 133.8691 Close: 135.6021 Min: 133.4191 Max: 138.3941 Change: 1.28 % ▲
RaiBlocks predictions for 2022 December 2022 Open: 135.8061 Close: 137.6961 Min: 135.1061 Max: 140.0821 Change: 1.38 % ▲
RaiBlocks predictions for 2023 January 2023 Open: 140.5041 Close: 138.3911 Min: 136.7941 Max: 140.5041 Change: -1.53 %▼

READ  Cách Mà Các Lập Trình Online Kiếm Tiền Như Thế Nào? Tăng Thu Nhập Từ Code, Bạn Đã Biết Cách Chưa

Trả lời

Back to top button