Chứng Chỉ Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Vietcombank Và Những Điều Cần Biết?

GIỚI THIỆU Về tranminhdung.vn Hoạt Động tranminhdung.vn QUỸ MỞ Khái Niệm Cơ Bản Về Quỹ Mở Các Quỹ Mở Của tranminhdung.vn Cách Thức Đầu Tư Vào Quỹ Mở Mục Tiêu Tài Chính Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (SIP) Góc Tư Vấn Khái Niệm Cơ Bản Về Đầu Tư QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ THAY THẾ QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ Báo Cáo Của Các Quỹ Mở Đại Hội Nhà Đầu Tư ĐƠN & TÀI LIỆU QUỸ

*
*

   
 
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ 10,338.9
Giá trị tài sản ròng thay đổi so với tuần trước 0.52%
Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm 1.67%
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) 10,338.9
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) 9,997.36
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành  7,468,770.30
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài *

1.58%

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * Chưa có

   
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * 1.43%
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) *

00.00%

Tổng danh mục * 03 chứng khoán
   
   

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu tranminhdung.vn (“Quỹ tranminhdung.vn-FIF”) là quỹ mở trái phiếu với 100% tài sản của Quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tín dụng tốt.

Đang xem: Quỹ đầu tư trái phiếu vietcombank

*

Mục tiêu đầu tư chủ yếu của Quỹ tranminhdung.vn-FIF là bảo toàn vốn ban đầu và mang lại thu nhập thường xuyên bằng cách đầu tư vào các tài sản cho thu nhập cố định.

*

Quỹ sẽ tuân thủ một chiến lược đầu tư có kỷ luật nhằm tạo dòng thu nhập đều đặn. Quỹ sẽ duy trì một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản có thu nhập cố định chủ yếu là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được bảo lãnh bởi Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng cao. Dựa trên nhận định của tranminhdung.vn về tình hình kinh tế vĩ mô và xu hướng lãi suất, tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ nhằm đạt được mục tiêu của Quỹ.

Xem thêm: Ai Là Center Của Exid – Tiểu Sử Nhóm Nhạc Exid

*

Đối với Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, Quỹ tập trung vào quản lý kỳ hạn, lựa chọn trái phiếu dựa trên nhận định về xu hướng lãi suất, tính thanh khoản của các kỳ hạn khác nhau. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Xem thêm: Chọn Cổ Phiếu Ngành Thủy Sản Tăng Mạnh Trước Kỳ Vọng Mới, Chỉ Số Ngành: Chế Biến Thủy Sản

*

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, Quỹ áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Quỹ sẽ xem xét đầu tư vào trái phiếu của các tổ chức phát hành có tình hình tài chính tốt, dòng tiền ổn định và khả năng trả nợ cao.

Trả lời

Back to top button