Giá Trị Tài Sản Ròng Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Linh Hoạt Techcom Capital

iFund bao gồm Qũy mở đầu tư trái phiếu (TCBF), Qũy Cổ phiếu Techcom top 30- Quỹ mở đầu tư cổ phiếu (TCEF) và FlexiCash – Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt (TCFF) được quản lý một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Tùy mục tiêu và mong muốn đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quỹ này với số tiền đầu tư chỉ từ 10.000VND (Mười nghìn đồng).

Đang xem: Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt techcom

Lưu ý: Đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ là đầu tư có rủi ro và lợi nhuận không được đảm bảo.Đây không phải làsản phẩm tiềngửi tiết kiệm tại ngân hàng.Quý nhà đầu tư cần tham khảo kỹ các tài liệu sản phẩmvà hợp đồngđể hiểu rõ về các rủi rotrước khi quyết định tham gia. Xin cảm ơn!

*

TCBF (Techcom Bond Fund):

Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 8%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.TCBF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên sẽ phù hợp và tối ưu nhất cho những khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại hàng ngày nên có tính thanh khoản và linh hoạt cao. Đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

– Điều lệ Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

– Bản cáo bạch Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)

Xem chi tiết

*

TCEF (Techcom Equity Fund):

– Điều lệ Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

– Bản cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF)

Xem chi tiết

*

FlexiCA$H (Techcom FlexiCash Fund):

Quỹ linh hoạt Techcom (FlexiCA$Hhay TCFF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm ngắn hạn đểtạo nguồn lợi tức tối ưu cho ngắn hạnvới lợi nhuận kỳ vọng đến6%/năm. FlexiCA$H có mức độ rủi ro Thấp.TCFFkhông thu phí bán lạinên tínhlinh hoạt và thanh khoản rất cao, phù hợp với nhưng khoảng đầu tư ngắntừ 1 tuần đến vài tháng. Có thể giao dịch hàng ngày với mức đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.

Xem thêm: Download Sách Phân Tích Chứng Khoán Benjamin Graham Và David Dodd Pdf Epub

– Điều lệ FlexiCA$H

– Bản cáo bạchFlexiCA$H

Xem chi tiết

*

An toàn cao với những trái phiếu, cổ phiếu hạng nhất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Thị Trường Chứng Khoán Ueh, Bài Tập Thị Trường Tài Chính Ueh

*

Có thể rút vốn hàng ngày.

Vốn đầu tư chỉ từ 10.000 đồng

*

*

*

1800 588 826

*

cskh
Về tranminhdung.vn

Giới thiệu

Trả lời

Back to top button