Chứng khoán

pv power mã chứng khoán

POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Pv power mã chứng khoán

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 689/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 05/04/2021 của Htranminhdung.vnX
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP có tiền thân là Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 1468/QĐ-DKVN ngày 17/ 5/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động tranminhdung.vnang Công ty cổ phần từ 01/07/2018.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:06/03/2018Với Khối lượng (cp):467,802,523Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):17.8Ngày giao dịch cuối cùng:27/12/2018
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế quý 1/2021 tranminhdung.vno với quý 1/2020 (29/04/2021 18:11) POW: 23.04.2021, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (15/04/2021 14:46) PV Power ước lãi 720 tỷ đồng trong quý 1, gấp đôi kế hoạch nhờ thoái vốn PV Machino (10/04/2021 10:00) POW: Giải trình BCTC năm 2020 (07/04/2021 17:35) POW: Nghị quyết HĐQT v/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 (07/04/2021 17:33) POW: Báo cáo hoàn tất việc thoái vốn tại PVM (23/03/2021 15:19)
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Chứng Khoán Vietinbank - Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 29,710,052,037 14,835,199,328 35,374,268,091 29,731,733,708
Giá vốn hàng bán 24,787,388,453 13,075,124,797 30,236,634,203 25,151,638,636

Xem thêm: Thị Trường Sơn Việt Nam – Tiếp Tục Sôi Động Trong Năm 2020

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 4,922,663,583 1,760,074,531 5,137,633,887 4,580,095,072
Lợi nhuận tài chính -1,392,093,469 -788,411,966 -870,159,072 -559,507,418
Lợi nhuận khác -3,979,288 12,201,154 48,976,327 19,856,836
Tổng lợi nhuận trước thuế 2,733,469,379 655,106,054 3,165,037,777 2,875,097,434
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 2,601,688,601 575,194,252 2,854,888,804 2,662,666,085
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 2,233,257,051 431,441,727 2,509,695,587 2,365,014,893
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 13,777,955,862 15,251,081,152 16,075,192,778 16,897,192,989
Tổng tài tranminhdung.vnản 60,583,363,181 58,111,429,598 55,695,702,534 54,050,146,600
Nợ ngắn hạn 13,868,303,558 17,570,678,653 17,063,695,865 16,479,836,233
Tổng nợ 32,859,468,718 31,296,044,642 26,186,388,223 22,783,553,220
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 27,723,894,463 26,815,384,956 29,509,314,311 31,266,593,379
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
POW : Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Hướng Dẫn Sử Dụng Bảng Giá Chứng Khoán Vps ), Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vps

Xem thêm: Fastdong – Ứng Dụng Vay Tiền Nhanh Nhất By Amymsnt, Top+ 8 Ứng Dụng Vay Tiền Mặt Online Nhanh Nhất

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button