Là gì

Procedure Trong Sql Là Gì – Mysql: Stored Procedure Là Gì

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server là bài hướng dẫn tiếp theo sau bài Hướng dẫn tạo function trong SQL Server.

Đang xem: Procedure trong sql là gì

Và chúng ta cũng đã biết function và stored procedure được sử dụng với mục đích tái sử dụng và hiệu suất thực thi.

Nếu các bạn chưa biết sử dụng stored procedure thì bài Stored Procedure trong SQL Server 2014 sẽ giúp các bạn điều này.

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Database diagram

*

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Yêu cầu

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

Câu 4.

Xem thêm: Miêu Tả Là Gì Biểu Cảm Là Gì ? Đặc Điểm, Ví Dụ, Các Bước, Cách Làm Văn Biểu Cảm

Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

READ  Chồng Yêu Trong Tiếng Nhật Là Gì, Cách Xưng Hô Trong Tiếng Nhật

Hướng dẫn tạo Stored Procedure trong SQL Server – Hướng dẫn thực hiện

Câu 1. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng KHOA

*

Sau khi tạo thành công stored procedure

*

Thực thi stored procedure

*

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

*

Câu 2. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng LOP

*

Câu 3. Tạo stored procedure dùng để thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

*

Câu 4.

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Tnt : Ctcp Tài Nguyên, Lịch Sử Giá Tnt

Tạo stored procedure dùng để cập nhật tên khoa

*

Thực thi stored procedure

*

Dữ liệu sau khi thực thi stored procedure

*

Chúng ta đã thay đổi tên khoa thành Khoa Quản trị kinh doanh

Câu 5. Tạo stored procedure dùng để cập nhật điểm của sinh viên

*

Mục tiêu của stored procedure này là cập nhật điểm thi (DiemThi) của một môn học (MaMh) cho lần thi (LanThi) đối sinh viên được chỉ định (MaSv)

Trả lời

Back to top button