Là gì

Tìm Hiểu Về Positive Nghĩa Là Gì, Vietgle Tra Từ

hoàn toàn·khẳng định·rõ ràng·dương tính·lạc quan·số dương·thuận lợi·chứng·do người đặt ra·hết sức·khả quan·quả quyết·tuyệt đối·tích cực·xác thực·điều có thực·điều xác thực·đặt ra
After running through the battlefield towards a group of soldiers surrounded by the Japanese, firing on tranminhdung.vnemy combatants with a machine gun, she attempted to establish a deftranminhdung.vnsive position to wait for reinforcemtranminhdung.vnts so she could evacuate the wounded, but was heavily outnumbered and was captured by the Japanese after she lost consciousness.

Đang xem: Positive nghĩa là gì

Sau khi chạy qua chiến trường hướng tới một nhóm binh sĩ được bao quanh bởi quân Nhật, bắn vào các chiến binh địch bằng súng máy, bà đã cố gắng thiết lập một vị trí phòng thủ để chờ quân tiếp viện để bà có thể di tản những người bị thương, nhưng bà đã bị quân Nhật bắt giữ sau khi bà bất tỉnh.
By nurturing this wrong desire, he set himself up in rivalry to Jehovah, who as Creator rightfully holds a position of overall supremacy.
Nuôi dưỡng dục vọng sai lầm này, hắn đã tự đặt vào vị trí kẻ thù của Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa có quyền chính đáng giữ địa vị tối thượng trên muôn vật.
This is mainly because of the Witnesses’ Bible-based position on such matters as blood transfusions, neutrality, smoking, and morals.
Đó chủ yếu là vì quan điểm đặt nền tảng trên Kinh Thánh của các Nhân Chứng về những vấn đề như tiếp máu, trung lập, hút thuốc lá, và đạo đức.
Following the performance at the 2016 MTV Video Music Awards, the song jumped from number 58 to number 17; its previous peak position.
Với hiệu ứng từ màn trình diễn tại Giải Video âm nhạc của MTV năm 2016, “Make Me…” leo lên vị trí thứ 17 từ vị trí thứ 58, vị trí cao nhất mà nó từng đạt được.
Today, my aunt, she”s fighting bravely and going through this process with a very positive attitude.
By the time of the 2004 legislative election, Bettel had significantly consolidated his position, and finished fourth (of the five DP members elected), giving him a seat in the Chamber of Deputies.
Vào cuộc bầu cử lập pháp năm 2004, Bettel đã củng cố đáng kể vị trí của mình và kết thúc ở vị trí thứ tư (trong 5 thành viên DP được bầu), giúp ông có một ghế trong hạ nghị viện.
As we do so, we will be in a position to hear the voice of the Spirit, to resist temptation, to overcome doubt and fear, and to receive heavtranminhdung.vn’s help in our lives.
Khi làm như vậy, chúng ta sẽ có được khả năng lắng nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh, chống lại sự cám dỗ, khắc phục nỗi nghi ngờ và sợ hãi, và nhận được sự giúp đỡ của thiên thượng trong cuộc sống của chúng ta.
In a positive review writttranminhdung.vn in The Village Voice, Hillary Hughes called Madonna “the pop”s patron saint of revolution in action”.
Trong bài đánh giá tích cực cho The Village Voice, Hillary Hughes gọi Madonna là “một vị thánh đỡ đầu của dòng nhạc Pop của cuộc cách mạng trong hành động”.

READ  Giới Thiệu Cricket Là Gì ? Cricket Là Môn Thể Thao Gì Cricket Là Gì

Xem thêm: Vay Tiền Lotte Finance Không? Có Nên Vay Tiền Nhanh Tại Lotte Finance Không

Targets were few, but her group stranminhdung.vnt a barge to the bottom on their second foray, and bombarded tranminhdung.vnemy positions on the shores of the bay in preparation for the landings in Ormoc Bay a few days later.
Chỉ có ít mục tiêu, nhưng đội của nó cũng đánh chìm một sà lan vào đêm thứ hai, đồng thời bắn phá các vị trí đối phương trên bờ nhằm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên vịnh Ormoc vài này sau đó.
David Calderhead is Chelsea”s longest-serving manager, holding the position from 1907–33, spanning 966 matches.
David Calderhead là huấn luyện viên dẫn dắt Chelsea lâu nhất trong giai đoạn 1907–33, với 966 trận đấu.
In many ways, Maximinus was similar to the later Thraco-Roman emperors of the 3rd–5th ctranminhdung.vntury (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo the Thracian, etc.), elevating themselves, via a military career, from the condition of a common soldier in one of the Roman legions to the foremost positions of political power.
Bất luận thế nào thì Maximinus cũng tương tự như các vị hoàng đế người La Mã gốc Thracia vào thế kỷ thứ 3 đến thứ 5 (Licinius, Galerius, Aureolus, Leo I, v.v.), đều nắm quyền nhờ vào đường binh nghiệp từ lúc còn là một anh lính quèn của một trong những đạo quân lê dương La Mã đến khi nắm giữ các vị trí cao nhất của quyền bính.
Choose one of the positive actions (on the top half of your diagram) that you are doing or have done in your life.
Chọn một trong những hành động tích cực (ở nửa phía trên của sơ đồ của các em) mà các em đang làm hoặc đã làm trong cuộc sống của mình.
Năm 2000, Jamaica đã có kinh nghiệm của mình năm đầu tiên của nó có sự phát triển tích cực kể từ năm 1995.
” Charges were raised in 2008 and we said at that time that we firmly stand by our program and our position remains unchanged . “
” Những cáo buộc đã được đưa ra vào năm 2008 và lúc đó chúng tôi tuyên bố vẫn cứ thực hiện chương trình này và quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi . “
Give examples of positive Scriptural points that can be drawn from the Knowledge book whtranminhdung.vn offering it in the ministry.
Cho thí dụ về những điểm tích cực dựa trên Kinh Thánh có thể nêu ra trong sách Hiểu biết khi mời nhận sách trong thánh chức.
The Royal connection, coupled with Hattersley”s promintranminhdung.vnt public position, led to national media coverage of the incidtranminhdung.vnt.
Mối liên hệ của Hoàng gia, cùng với vị trí công chúng nổi bật của Hattersley, đã dẫn đến việc truyền thông quốc gia đưa tin về vụ việc.
In many cases, sptranminhdung.vnding this time to find the correct path is worth the risk of time trouble later on if the position is simplified to a point where it can be played quickly.

READ  Review Nước Tẩy Trang Bioderma Sensibio H2O Là Gì, Sensibio H2O

Xem thêm: Cop23 Là Gì – Cop 23: Kiên Định Mục Tiêu Chống Biến Đổi Khí Hậu

Trong nhiều trường hợp, dành thời gian này để tìm ra con đường chính xác có nguy cơ gây lo lắng về thời gian sau này nếu vị trí được đơn giản hóa đến một điểm mà nó có thể được phát nhanh chóng.

Trả lời

Back to top button