Chứng khoán

Vì Sao Công Ty Chứng Khoán Vns Phong Tỏa Chứng Khoán Là Gì, Cầm Cố Chứng Khoán Niêm Yết

 Trung tâm lưu ký chứng khoán  Giao dịch chứng khoán

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Anh, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về lưu ký chứng khoán, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc phong tỏa, giải tỏa chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Loại bỏ không thanh toán giao dịch của thành viên lưu ký chứng khoán / Nguyên tắc sửa lỗi sau giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam / Mở tài khoản lưu ký chứng khoán của thành viên lưu ký /tu-van-phap-luat/chung-khoan/loai-bo-khong-thanh-toan-giao-dich-cua-thanh-vien-luu-ky-chung-khoan-243340

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định tại Điều 33 Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

READ  Kiến Thức Về Chứng Khoán Quốc Tế, Chứng Khoán Quốc Tế Là Gì

– Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

+ VSD chỉ thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán sau khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Sau khi phong tỏa, giải tỏa chứng khoán trên các tài khoản lưu ký chứng khoán, VSD có trách nhiệm thông báo để thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán, đồng thời thông báo cho khách hàng có liên quan của thành viên lưu ký.

Đang xem: Phong tỏa chứng khoán là gì

– Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp:

+ VSD thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư khi có yêu cầu của chính nhà đầu tư gửi cho VSD thông qua thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư có chứng khoán lưu ký thực hiện phong tỏa, giải tỏa. Trường hợp nhà đầu tư sử dụng chứng khoán của mình làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm phong tỏa, giải tỏa chứng khoán trên tài khoản chứng khoán cầm cố của khách hàng, đồng thời gửi hồ sơ đề nghị phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cầm cố cho VSD để hạch toán tương ứng tại VSD;

READ  môi giới chứng khoán ssi

+ VSD thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp khi có yêu cầu của thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi cho VSD. Trường hợp thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sử dụng chứng khoán của mình làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, thành viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cầm cố tại VSD để hạch toán tương ứng tại VSD;

+ VSD có trách nhiệm xử lý hồ sơ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán cầm cố trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm: Cô Giáo Im Lặng Trần Thị Minh Châu

– VSD hướng dẫn trình tự, thủ tục phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứng khoán cầm cố tại VSD quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Công Ty Chứng Khoán Mirae Asset Đà Nẵng ? Chi Tiết Công Ty

Trên đây là nội dung câu trả lời về việc phong tỏa, giải tỏa chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam . Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tìm hiểu thêm tại Thông tư 05/2015/TT-BTC.

READ  Vpbs : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vps, Vpbs: Ctcp Chứng Khoán Vps

Trân trọng!

Trả lời

Back to top button