Là gì

Phí Trước Hải Quan Trong Misa Là Gì, Cách Hạch Toán Hàng Nhập Khẩu

*
Công ty cổ phần tranminhdung.vn Help & Support Center Search:

Đang xem: Phí trước hải quan trong misa là gì

Contents
Index Search
*

Xem thêm: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tên Tiếng Anh Các Loại Thuế

*
IndexBookmarkPrint

Xem thêm: Thị Trường Chứng Khoán Thế Giới 2018 : Kịch Tính Đến Phút Chót!

Home>19. Lịch sử phát triển sản phẩm>R18>Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai

Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai

Mục đích

Kể từ tranminhdung.vn SME.NET 2017 R18, chương trình cho kế toán có thể khai báo tỷ giá theo tờ khai hải quan để tính được Tiền thuế NK và Thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng với số tiền trên tờ khai hải quan, giúp giảm bớt thời gian và công sức nhập liệu.

Chi tiết thay đổi

Trên menu Hệ thốngTùy chọnTùy chọn chungmục Mua hàng,bổ sung thêm tùy chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

*

Khi tích chọn tùy chọn trên, phần mềm sẽ có các thay đổi sau:

Thay đổi về giao diện các chứng từ mua hàng: Đối với tab Thuếtrên các chứng từ mua hàng nhập khẩu bổ sung thêm các cột sau: Phí trước HQ bằng ngoại tệ lấy giá trị phân bổ Phí trước hải quan bằng nguyên tệ và cho phép nhập lại Phí trước HQ bằng tiền hạch toán lấy giá trị phân bổ Phí trước hải quan bằng tiền hạch toán và cho phép nhập lại Tỷ giá hải quan mặc định theo tỷ giá trên chứng từ cho phép nhập lại Giá tính thuế NK Đổi tên cột Giá tính thuế NK thành Giá tính thuế NK quy đổi Đối với tab Chi phí, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàng, Phí trước hải quan và giao diện Chọn chứng từ chi phí có thay đổi sau: Bổ sung thêm các cột sau: Loại tiền Tỷ giá Tổng chi phí Số phân bổ lần này Lũy kế số đã phân bổ Đổi tên các cột sau: Tổng chi phí thành Tổng chi phí quy đổi Số phân bổ lần này thành Số phân bổ lần này quy đổi Lũy kế số đã phân bổ thành Lũy kế số đã phân bổ quy đổi Đối với việc phân bổ Phí trước hải quan có thay đổi sau: Cho phép phân bổ theo số tiền nguyên tệ và số tiền nguyên tệ Thay đổi cách tính giá tính thuế nhập khẩu: Nếu không tích chọn tùy chọn này thì Giá tính thuế NK = Giá FOB quy đổi + Phí trước hải quan (trong đó: Giá FOB quy đổi = Giá FOB * Tỷ giá, Giá FOB = Thành tiền – Tiền CK) Nếu tích chọn tùy chọn này thì cách tính giá tính thuế nhập khẩu thay đổi như sau: Giá tính thuế NK = Thành tiền – Tiền CK + Phí trước HQ bằng tiền nguyên tệ Giá tính thuế NK quy đổi = Giá tính thuế NK * Tỷ giá hải quan + Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

READ  Centrelink Customer Reference Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trả lời

Back to top button