Chứng khoán

Phí Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank, Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Chứng Khoán Vietinbank

*

Đang xem: Phí mở tài khoản chứng khoán vietinbank

Cá nhân
Doanh nghiệp

Xem thêm: Khai Giảng Lớp Chứng Khoán Tp Hcm, Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả

Kết nối thương mại
Nhà đầu tư Ngân hàng đầu tư Tuyển dụng Giới thiệu

Xem thêm: cổ phiếu ptg

Thời gian giao dịch phục vụ khách hàng tại các Chi nhánh, PGD, QTK của tranminhdung.vn – Từ thứ 2 tới thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

STT

NỘI DUNG

MỨC PHÍ(Chưa bao gồm VAT)

MỨC/TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU

TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1

Phí mở Tài khoản

1.1

Phí mở TKTT

0 VND

1.2

Phí mở TKTT theo yêu cầu – Số định nghĩa

1.2.1

Tài khoản 3 chữ số

– Số Giống nhau, Lộc phát

Thỏa thuận

2.000.000 VND

1.2.2

Tài khoản 4 chữ số

– Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài

Thỏa thuận

4.000.000 VND

– Số Lặp, Tiến, Soi gương

Thỏa thuận

2.000.000 VND

1.2.3

Tài khoản 5 chữ số

– Số Giống nhau, Lộc phát

Thỏa thuận

10.000.000 VND

– Số Tiến, Hỗn hợp

Thỏa thuận

5.000.000 VND

1.2.4

Tài khoản 6 chữ số

– Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát

Thỏa thuận

20.000.000 VND

– Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài

Thỏa thuận

15.000.000 VND

– Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp

Thỏa thuận

8.000.000 VND

1.2.5

Tài khoản 7 chữ số

– Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát

Thỏa thuận

50.000.000 VND

– Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

30.000.000 VND

– Số Tiến, Hỗn hợp

Thỏa thuận

20.000.000 VND

1.2.6

Tài khoản 8 chữ số

– Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát

Thỏa thuận

100.000.000 VND

– Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài

Thỏa thuận

80.000.000 VND

– Số lặp, tiến, Soi gương

Thỏa thuận

50.000.000 VND

– Số hỗn hợp

Thỏa thuận

30.000.00 VND

1.2.7

Tài khoản 9 chữ số

– Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến

Thỏa thuận

300.000.000 VND

– Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5)

Thỏa thuận

150.000.000 VND

– Số Lặp, Tam hoa kép

Thỏa thuận

100.000.000 VND

– Số hỗn hợp

Thỏa thuận

50.000.000 VND

1.3

Phí mở tài khoản theo yêu cầu – Số tự chọn

– Chọn đến 6 chữ số

Thỏa thuận

1.000.000 VND

– Chọn 7 chữ số

Thỏa thuận

3.000.000 VND

– Chọn 8 chữ số

Thỏa thuận

5.000.000 VND

2

Phí duy trì Tài khoản(thu theo tháng)

2.1

Tài khoản Thanh toán

– Tài khoản VND

2.000 VND/Tài khoản

– Tài khoản Ngoại tệ

4.000 VND/Tài khoản

2.2

Tài khoản thanh toán chung

– Tài khoản VND

10.000 VND/Tài khoản

– Tài khoản Ngoại tệ

15.000 VND/Tài khoản

2.3

Tài khoản Thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số tự chọn)

15.000 VND/Tài khoản

2.4

Gói Tài khoản thanh toán (dưới số dư BQ/tháng tối thiểu)

– Gói V-super

10.000 VND/Tài khoản

– Gói V-Biz

50.000 VND/Tài khoản

2.5

Gói Tài khoản thanh toán KHƯT (Premium account)

18.000 VND/Tài khoản

3

Nộp tiền mặt vào Tài khoản (chính chủ Tài khoản)

3.1

Tài khoản VND

0 VND

3.2

Tài khoản Ngoại tệ

– Mệnh giá ≤ 20 đơn vị tiền tệ

0.50%

50.000 VND

– Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ

Miễn phí

– Nộp tiền USD trắng (không phân biệt mệnh giá)

0,5%

50.000 VND

4

Rút tiền mặt từ Tài khoản

4.1

Rút tiền mặt từ Tài khoản VND

4.1.1

Rút tiền mặt từ Tài khoản

Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố

0 VND

Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND

4.1.2

Rút tiền mặt từ Tài khoản số tiền mặt đã nộp vào trong vòng 03 ngày làm việc hoặc rút tiền mặt trong ngày đối với nguồn chuyển đến từ ngoài hệ thống tranminhdung.vn

Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố

0.02%

10.000 VND

1.000.000 VND

Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản

0.05%

10.000 VND

1.000.000 VND

4.2

Rút tiền mặt từ Tài khoản Ngoại tệ

(gồm rút kiều hối trong vòng 10 ngày làm việc)

Bằng VND

Bằng phí rút tiền mặt từ Tài khoản VND

Bằng Ngoại tệ

0.15%

50.000 VND

5

Tạm khoá/Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng

Tài khoản VND

50.000 VND

Tài khoản Ngoại tệ

100.000 VND

6

Phí đóng Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng

50.000 VND

7

Thu chi hộ

7.1

Thu hộ vào TK

Thu hộ đơn lẻ

Bằng phí nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK

Thu hộ theo lô

Thỏa thuận

7.2

Chi hộ từ TK

7.2.1

Chi hộ cùng hệ thống

Thỏa thuận

7.2.2

Chi hộ khác hệ thống

Bằng phí chuyển tiền khác hệ thống

7

Dịch vụ thấu chi Tài khoản

Đăng ký sử dụng dịch vụ

100.000 VND

Thay đổi hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng

100.000 VND

8

Dịch vụ đầu tư tự động

Tràn tiền đi

0,03%

1.000 VND/giao dịch

Tràn tiền về

0 VND

9

Dịch vụ chuyển tiền tự động theo lịch

Đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ

Miễn phí

Chuyển tiền theo lịch cùng hệ thống

0,01%

1.000 VND

1.000.000 VND

Chuyển tiền theo lịch khác hệ thống

0.03%

10.000 VND

1.000.000 VND/GD

B

DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1

Phí mở Tài khoản tiền gửi tiết kiệm đồng chủ sở hữu

50.000 VND/TK

2

Nộp tiền mặt gửi Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn

Bằng VND

0 VND

Bằng Ngoại tệ

Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán

3

Rút tiền mặt từ Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn

3.1

Rút tiền gửi VND

0 VND

3.2

Rút tiền gửi Ngoại tệ

3.2.1

Rút số tiền đã gửi vào ngoài 3 ngày làm việc

Rút bằng VND

Bằng phí rút tiền gửi VND

Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh giữ tiền gửi và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi

0 VND

Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi

50.000 VND

3.2.2

Rút số tiền đã gửi trong vòng 03 ngày làm việc

(không phân biệt CN thực hiện GD)

Bằng VND

Bằng phí rút tiền gửi VND

Bằng Ngoại tệ

0.15%

50.000 VND

2.000.000 VND

4

Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng

100.000 VND/ lần

5

Báo mất sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi

100.000 VND/sổ/thẻ/bản

6

Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn

100.000 VND/sổ/thẻ/bản

7

In lại sổ/thẻ tiết kiệm theo yêu cầu của KH

50.000 VND/sổ/thẻ

8

Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH

50.000 VND/lần

9

Xử lý hồ sơ thừa kế tiền gửi

100.000 VND/lần

READ  Giao Dịch Chứng Khoán Trực Tuyến Ngân Hàng Công Thương, Trang Web Chứng Khoán Ngân Hàng Công Thương Là Gì

Phụ thuộc từng giao dịch cụ thể, tranminhdung.vn có thể thỏa thuận với KH áp dụng mức phí riêng so với mức quy định niêm yết. Để biết thông tin cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch của tranminhdung.vn trên cả nước.

Trả lời

Back to top button