Chứng khoán

Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán Tính Như Thế Nào, Cách Tính Phí Lưu Ký Chứng Khoán


Đăng nhập

*

*

1. Nội dung và phương thức thu phí:

STT

Tên phí

Mức thu

Thời gian/Phương thức thu phí

1

Phí lưu ký chứng khoán

0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng

0,18 đồng/trái phiếu/tháng

Hàng tháng.

Đang xem: Phí lưu ký chứng khoán tính như thế nào

tranminhdung.vn sẽ tự động khấu trừ tiền phí trực tiếp trên TK GDCK của Khách hàng.

2

Phí chuyển khoản phát sinh do Khách hàng tất toán/ chuyển khoản chứng khoán

0,3 đồng/chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã

(tối đa 300.000 đồng/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán)

Theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do tranminhdung.vn chỉ định

3

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán (các giao dịch theo quy định của VSD)

0,1%/ giá trị giao dịch

Theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do tranminhdung.vn chỉ định

4

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại tranminhdung.vn)

0,5 đồng/chứng khoán/1 lần phong tỏa/1 mã (tối đa 2.000.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)

Theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do tranminhdung.vn chỉ định

5

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại VSD)

READ  Tuyển Dụng Việc Làm Part Time Chứng Khoán, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Thực Tập Chứng Khoán

Phí tại tranminhdung.vn (mục 4) + phí dịch vụ của VSD (nếu có)

Theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do tranminhdung.vn chỉ định

6

Phí rút chứng khoán

100.000 đồng/1 bộ hồ sơ

Theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do tranminhdung.vn chỉ định

Lưu ý:

– Đối với việc thu phí lưu ký chứng khoán trên tài khoản của khách hàng (mục 1): Việc thu phí của tranminhdung.vn sẽ được tiến hành tự động trên cả tài khoản đuôi 1 và tài khoản đuôi 6 của Khách hàng tương ứng với số lượng chứng khoán lưu ký trên mỗi tài khoản. Trường hợp số dư tiền trên tài khoản của Khách hàng không đủ, tranminhdung.vn sẽ thông báo tới Quý Khách hàng để Quý Khách hàng nộp tiền vào tài khoản và/hoặc tranminhdung.vn sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để thu phí sau đó theo đúng quy định.

Xem thêm: Flaho Là Ai – Tại Sao Lại Gọi Là Parkour Freerunning !

– Để nhận hóa đơn tài chính về việc trả phí lưu ký chứng khoán, Khách hàng liên hệ với tranminhdung.vn (thông qua nhân viên chăm sóc Tài khoản) để cung cấp thông tin và được hỗ trợ.

Xem thêm: sở ngoại kiều tiếng anh là gì

3. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức có tài khoản lưu ký chứng khoán tại tranminhdung.vn.

Trả lời

Back to top button