Chứng khoán

” Phí Lưu Ký Chứng Khoán Tcbs, Biểu Phí Dịch Vụ Chứng Khoán Tại Tcbs

1. Giao dịch chứng khoán:– Phí giao dịch cổ phiếu: 0,1%/giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch. Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial chỉ còn 0,075%/giá trị giao dịch– Phí giao dịch trái phiếu xem chi tiết tại đây– Phí giao dịch chứng chỉ quỹ xem chi tiết tại đây– Phí đóng/mở tài khoản: Miễn phí.

Đang xem: Phí lưu ký chứng khoán tcbs

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Techcombank– 0,2% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).– Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.

– Tối đa: 2.500.000 đồng/lần thực hiện.

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Ngân hàng khác– 0,2% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).– Tối thiểu: 1.000.000 đồng/lần thực hiện.– Tối đa: 4.000.000 đồng/lần thực hiện.

Xem thêm: Vay Tiền Nhanh Cash – Vay Tiền Nhanh Online, Vay Tiền Nhanh 24/7

*

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Techcombank– 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).– Tối thiểu: 500.000 đồng/lần thực hiện.– Tối đa: 5.000.000 đồng/lần thực hiện.

*) Đối với chứng khoán cầm cố tại Ngân hàng khác– 0,4% giá trị giao dịch (theo mệnh giá).– Tối thiểu: 1.000.000 đồng/lần thực hiện.– Tối đa: 8.000.000 đồng/lần thực hiện.

READ  Chương Trình Hội Thảo Chứng Khoán 2018 ", 10 Sự Kiện Chứng Khoán Nổi Bật Năm 2018

Xem thêm: Kaempferia Galanga Là Gì Trong Tiếng Việt? Kaempferia Galanga

3. Giao dịch tiền:3.1. Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản chứng khoán tại TCBS: Miễn phí.3.2. Các giao dịch trực tuyến chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán TCBS sang tài khoản ngân hàng thụ hưởng trong và ngoài Techcombank: Miễn phí3.3. Các giao dịch nộp/ chuyển tiền tại quầy áp dụng theo biểu phí sau:

STT Nội dung giao dịch Mức phí (VND)A. Giao dịch tiền mặt1 Nộp tiền vào TKGDCK tại quầy giao dịch của Techcombank Cùng tỉnh thành Miễn phí2 Khác tỉnh thành 0,02% giá trị tiền nộp, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000B. Giao dịch chuyển khoản trong nước3 Tài khoản chuyển tiền /nhận tiền tại Techcombank Cùng tỉnh thành Miễn phí4 Khác tỉnh thành, giao dịch tại quầy giao dịch Techcombank 0,007% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.0006 Tài khoản nhận tiền ngoài Techcombank Cùng tỉnh thành, dưới 500 triệu 0,007% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 20.000, tối đa: 700.0007 Cùng tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên 0,014% giá trị tiền chuyển, tối đa: 700.0008 Khác tỉnh thành, dưới 500 triệu 0,05% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.0009 Khác tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên 0,06% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000

(*) Nếu có thoả thuận khác giữa Khách hàng và TCBS thì việc thu phí sẽ áp dụng theo thoả thuận đó và không áp dụng biểu phí này.

READ  Chứng Khoán Loại 2 Là Gì ? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Về Chứng Khoán

*Ghi chú:– Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.– TKGDCK: Tài khoản giao dịch chứng khoán.– Mức phí nêu tại biểu phí trên là mức phí Techcombank áp dụng cho TCBS khi thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng. Đối với các ngân hàng khác, TCBS sẽ áp dụng mức phí do các ngân hàng này thu đối với TCBS khi TCBS thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng

Trả lời

Back to top button