Phát Hành Trái Phiếu Làm Tăng Vốn Chủ Sở Hữu, Phát Hành Thêm Cổ Phiếu Để Tăng Vốn

Trái phiếu và cổ phiếu đều là chứng khoán do công ty phát hành để huy động vốn và có mệnh giá nhất định. Pháp luật quy định về quyền được phát hành trái phiếu và cổ phiếu của các loại hình công ty như đối với công ty cổ phần thì được quyền phát hành cả trái phiếu và cổ phiếu. Bài viết này trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An xin được chia sẻ với quý vị về việc phân biệt trái phiếu và cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành cụ thể như sau.

Đang xem: Phát hành trái phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu

Nguồn Internet

Khái niệm về trái phiếu:

Là chứng khoán nợ (người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ của công ty), không làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.

Người sở hữu trái phiếu được trả một tỷ lệ lãi suất nhất định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu có thời hạn xác định, thời hạn của trái phiếu có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn.

Trái chủ không có quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia vào các hoạt động của công ty.

Khi công ty phá sản, giải thể, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu.

Khái niệm về cổ phiếu:

Là chứng khoán vốn (người nắm giữ cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty), làm tăng vốn của chủ sở hữu công ty.

Cổ tức được chia không cố định phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Không có thời hạn xác định.

Cổ đông nói chung có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền đề cử, ứng cử cũng như tham gia hoạt động của công ty.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Đường Kỹ Thuật Trong Chứng Khoán, Các Chỉ Báo Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Khi công ty phá sản, giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác.

So sánh ưu và nhược của trái phiếu và cổ phiếu:

Về tính chất: Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ. Trong khi đó, trái phiếu lại là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay.

Về tư cách của chủ sở hữu: Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của công ty cổ phần, có quyền tham gia quản lí, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Còn người mua trái phiếu sẽ trở thành chủ nợ của công ty, có quyền đòi thanh toán các khoản nợ theo cam kết, nhưng không có quyền tham gia quản lí, điều hành công ty.

Về quyền của chủ sở hữu: Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức), tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Trong khi đó người sở hữu trái phiếu do công ty cổ phần phát hành được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Về thị giá: Thị giá cổ phần sẽ liên tục thay đổi, chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Trong khi đó, thị giá trái phiếu thì tương đối ổn định do tính ổn định của khoản nợ và lãi suất.

Về thời gian đáo hạn: Cổ phiếu thì không có thời gian đáo hạn, còn trái phiếu thường có một thời gian nhất định được ghi trong trái phiếu.

Về hậu quả pháp lí của việc phát hành đối với công ty: Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi quyền quản trị của các cổ đông. Còn kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay của công ty cổ phần và không ảnh hưởng gì đến quyền quản trị của các cổ đông.

Về khả năng tiếp cận nguồn vốn: Việc phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp chủ động linh hoạt hơn trong việc tiếp cận được những nguồn vốn lớn. Khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp có quyền chủ động đưa ra những điều kiện linh hoạt để phù hợp với điều kiện thị trường: như loại trái phiếu phát hành là trái phiếu trơn, trái phiếu chứng quyền, linh hoạt trong việc định lãi trái phiếu (cố định, thả nổi, thả nổi theo kỳ), nên trái phiếu có tiềm năng hấp dẫn nhà đầu tư hơn. Còn doanh nghiệp phát hành cổ phiếu không có được đặc tính này. Tuy nhiên, tiền huy động được từ trái phiếu thường đến từ các nguồn đầu tư mang tính dài hạn nên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận kênh huy động vốn này. Nên việc phát hành cổ phiếu thường được ưu tiên hơn.

Về thời hạn sử dụng nguồn vốn: Nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động được từ phát hành cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về doanh nghiệp mãi mãi. Đối với trái phiếu, trừ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu doanh nghiệp phải trả lại số tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn, điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm: Kiếm Tiền Từ Ngân Lượng Là Gì? Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Ngân Lượng Chi Tiết Nhất

Trên đây là những thông tin về trái phiếu và cổ phiếu cũng như cách phân biệt trái phiếu và cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành mà Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An muốn gửi đến quý vị. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ tới trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An để được hướng dẫn thêm.

Trả lời

Back to top button