Cổ phiếu

phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi

Chia sẻ trên:    24/12/2018 04:50 PM    7249

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán lai tạp có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Đó là một giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so với cổ đông thường về mặt tài chính, nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn, như: Người giữ cổ phiếu ưu đãi không được tham gia ứng cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty, nhưng lại được ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên được trả nợ trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản trong trường hợp công ty bị phá sản.

Đang xem: Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi

 

*

 

Các loại cổ phiếu ưu đãi theo Luật doanh nghiệp Việt Nam: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết; Cổ phiếu ưu đãi cổ tức; Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, Cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

READ  cổ phiếu cảng đình vũ

Có thể chia việc phát hành thêm cổ phiếu làm hai loại:

1. Phát hành thêm cổ phiếu mà không đi kèm với việc tăng nguồn tài chính

Đây là trường hợp công ty không thu tiền thêm từ cổ đông, phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại hoặc từ thặng dư vốn.

Điều này có nghĩa là công ty chuyển một phần hay toàn bộ số dư (kế toán) từ tài khoản thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại sang tài khoản vốn điều lệ; kết quả là vốn điều lệ tăng lên (và tăng số lượng cổ phiếu), lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn giảm xuống trong khi giá trị doanh nghiệp vẫn không thay đổi. Như vậy, giá trị của vốn cổ đông không thay đổi, tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp không thay đổi. Sự thay đổi duy nhất là số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên.

Xem thêm: Chồng Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan Là Ai? Khi Phó Chủ Tịch Nước Trải Lòng

Điều cần nhấn mạnh ở đây là việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm thay đổi giá trị kinh tế của công ty phát hành và của cổ đông. Tăng số lượng cổ phiếu tức là tăng cung, nhưng việc tăng giá hay giảm giá cổ phiếu lại hoàn toàn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu đối với cổ phiếu đó và của thị trường nói chung.

READ  giá cổ phiếu vnm hôm này

 

2. Phát hành cổ phiếu đi kèm với việc tăng nguồn tài chính cho công ty

Trong trường hợp này, công ty thu tiền mua cổ phần từ cổ đông.

Nếu vốn tăng thêm được sử dụng để mang lại mức sinh lợi cao hơn chi phí vốn thì giá cổ phiếu được hy vọng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu công ty sử dụng vốn không hiệu quả hay mang lại mức sinh lợi thấp hơn chi phí vốn thì công ty đó không những không làm gia tăng giá trị cho cổ đông của nó mà còn làm suy giảm giá trị của cổ đông.

Xem thêm: Những Câu Thơ Thả Thính Ngắn, Thơ Thả Thính 2 Câu Ngắn Gọn Cực Hay, Cực Chất

Hiện nay, vấn đề đáng ngại là các công ty đua nhau phát hành thu tiền vốn từ cổ đông nhưng mục đích sử dụng vốn, hiệu quả và thời hạn mà hiệu quả đó có thể được duy trì lại không được giải thích, cam kết và chứng minh một cách rành mạch. Nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu phát hành thêm vì nghĩ rằng phát hành ưu đãi sẽ kích thích tăng giá mà không đánh giá kỹ càng hiệu quả sử dụng vốn tăng thêm của công ty.

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Cách mua cổ phiếu tranminhdung.vn cho người mới bắt đầu

Lựa chọn cổ phiếu tốt với các tiêu chí đơn giản

READ  cổ phiếu bighit entertainment hôm này

Trả lời

Back to top button