Cổ phiếu

Phát Hành Cổ Phiếu Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Là Gì, Thế Nào Là Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Của Doanh Nghiệp

– Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để vốn Điều lệ sau phát hành tròn 1.128.564.000.000 đồng, số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn tỷ lệ thực hiện quyền, làm tròn số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Đang xem: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là gì

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 1.565 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:45 với cổ phiếu phát hành từ NVCSH, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 704,25 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 704 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao quản lý và sở hữu.
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần .

READ  Danh Mục Cổ Phiếu Đầu Tư Dài Hạn 2020, Danh Mục Đầu Tư Dài Hạn

Xem thêm: entity 303 là ai

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan
vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

READ  lịch sử giá cổ phiếu bvh

Xem thêm: Phí Giao Dịch Chứng Khoán Maybank, Đầu Tư Chứng Khoán Maybank Kim Eng

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Trả lời

Back to top button