Cổ phiếu

phần tích cổ phiếu amd

AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Phần tích cổ phiếu amd

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản AMD Group được đăng ký thành lập ngày 20 tháng 9 năm 2007 với tên gọi là Công ty Cổ phần FIKOR Việt Nam. Đến 2014, Công ty hoạt động với tên gọi mới là CTCP đầu tư AMD GROUP. Năm 2016, Công ty đổi tên thành CTCP Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản AMD Group. Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ trong tranminhdung.vniêu thị, trung tâm thương mại; Hoạt động tư vấn quản lý; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng và các máy khác…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý III năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:11/11/2014Với Khối lượng (cp):30,000,000Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):14.9Ngày giao dịch cuối cùng:10/06/2015
07/12/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 1:1.568, giá 10000 đ/cp
18/01/2017: Bán ưu đãi, tỷ lệ 4:1, giá 10000 đ/cp
25/05/2016: Phát hành riêng lẻ 30,000,000
19/05/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (28/01/2021 16:51) AMD: Báo cáo tiến độ tranminhdung.vnử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (19/01/2021 14:55) AMD: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên làm Kế toán trưởng từ 19.11.2020 (20/11/2020 13:54) AMD: Nghị quyết HĐQT v/v thoái vốn tại công ty con (08/10/2020 14:01) AMD: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Minh Huệ làm Chủ tịch HĐQT từ 7.9.2020 (08/09/2020 11:27) AMD: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT (08/09/2020 11:27)
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Vietnam Airlines Bị Đưa Vào Diện Cảnh Báo, Loại Chứng Khoán: Cổ Phiếu Phổ Thông

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 557,837,503 215,998,376 385,448,698 275,272,877
Giá vốn hàng bán 522,978,142 195,681,151 364,094,088 258,602,111

Xem thêm: Thị Trường Sỉ Quần Áo Trẻ Em “Con Buôn” Nào Cũng Giấu Nhẹm, Nguồn Hàng Lấy Sỉ Quần Áo Trẻ Em Giá Cực Mềm

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 34,859,360 20,245,495 21,354,609 16,670,767
Lợi nhuận tài chính -6,498,355 -6,351,692 -9,370,387 -7,361,361
Lợi nhuận khác -126,879 -386,293 196,220 -131,324
Tổng lợi nhuận trước thuế 19,063,571 4,362,141 2,882,768 4,233,564
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 13,393,546 2,787,404 2,306,215 3,000,036
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 13,657,335 2,796,552 2,512,039 3,370,990
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,866,113,394 2,051,979,879 1,946,576,177 1,989,215,985
Tổng tài tranminhdung.vnản 2,724,087,510 2,799,325,001 2,704,906,387 2,743,239,022
Nợ ngắn hạn 703,181,829 789,927,631 683,852,312 724,978,287
Tổng nợ 773,485,982 851,763,225 754,220,159 796,226,035
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 1,950,601,527 1,947,561,776 1,950,686,228 1,947,012,987
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
AMD : Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng tranminhdung.vnản FLC tranminhdung.vntone | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Danh Sách Cổ Phiếu Ngành Nông Nghiệp Và Thủy Sản, 'Chìm Nổi' Cổ Phiếu Ngành Nông Nghiệp

Xem thêm: Baby So Sweet Nghĩa Là Gì ???? Baby So Sweet Là Gì

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button