Cổ phiếu

Phân Biệt Cổ Phần Biệt Cổ Phần Và Cổ Phiếu Khác Nhau Như Thế Nào?

Luật sư Việt Nam » Tin tức » Đời sống – Xã hội » Pháp luật – Đời sống » Dọc đường tố tụng » Tích họp văn bản mới » Kinh tế – Pháp luật » Luật sư – Bạn đọc

Đang xem: Phần biệt cổ phần và cổ phiếu

(tranminhdung.vn) – Ngu00e0y 01/01/2021, Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 su1ebd chu00ednh thu1ee9c cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c trong u0111u00f3 cu00f3 nhu1eefng quy u0111u1ecbnh mu1edbi vu1ec1 cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n (CP). Cu00f4ng ty CP cu00f3 mu00f4 hu00ecnh tu1ed5 chu1ee9c khu00e1 phu1ee9c tu1ea1p. u0110u1ec3 hiu1ec3u ru00f5 cu01a1 cu1ea5u hou1ea1t u0111u1ed9ng cu1ee7a cu00f4ng ty CP cu1ea7n phu1ea3i hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c cu00e1c khu00e1i niu1ec7m cu01a1 bu1ea3n, phu00e2n biu1ec7t u0111u01b0u1ee3c cu1ed5 phu1ea7n, cu1ed5 phiu1ebfu, cu1ed5 tu1ee9c vu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng.

u1ea2nh minh hu1ecda.

Tu1ea1i u0110iu1ec1u 111 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 cu00f3 quy u0111u1ecbnh Cu00f4ng ty CP lu00e0:

u0110iu1ec1u 111. Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n1. Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n lu00e0 doanh nghiu1ec7p, trong u0111u00f3:a) Vu1ed1n u0111iu1ec1u lu1ec7 u0111u01b0u1ee3c chia thu00e0nh nhiu1ec1u phu1ea7n bu1eb1ng nhau gu1ecdi lu00e0 cu1ed5 phu1ea7n;b) Cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 thu1ec3 lu00e0 tu1ed5 chu1ee9c, cu00e1 nhu00e2n; su1ed1 lu01b0u1ee3ng cu1ed5 u0111u00f4ng tu1ed1i thiu1ec3u lu00e0 03 vu00e0 khu00f4ng hu1ea1n chu1ebf su1ed1 lu01b0u1ee3ng tu1ed1i u0111a;c) Cu1ed5 u0111u00f4ng chu1ec9 chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m vu1ec1 cu00e1c khou1ea3n nu1ee3 vu00e0 nghu0129a vu1ee5 tu00e0i su1ea3n khu00e1c cu1ee7a doanh nghiu1ec7p trong phu1ea1m vi su1ed1 vu1ed1n u0111u00e3 gu00f3p vu00e0o doanh nghiu1ec7p;d) Cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n cu1ee7a mu00ecnh cho ngu01b0u1eddi khu00e1c, tru1eeb tru01b0u1eddng hu1ee3p quy u0111u1ecbnh tu1ea1i khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 120 vu00e0 khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 127 cu1ee7a Luu1eadt nu00e0y.2. Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n cu00f3 tu01b0 cu00e1ch phu00e1p nhu00e2n ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p Giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p.3. Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n cu00f3 quyu1ec1n phu00e1t hu00e0nh cu1ed5 phu1ea7n, tru00e1i phiu1ebfu vu00e0 cu00e1c lou1ea1i chu1ee9ng khou00e1n khu00e1c cu1ee7a cu00f4ng ty.

READ  cổ phiếu shb 2018

Khi tiu1ebfn hu00e0nh hou1ea1t u0111u1ed9ng kinh doanh du01b0u1edbi hu00ecnh thu1ee9c cu00f4ng ty CP, chu00fang ta thu01b0u1eddng hay bu1eaft gu1eb7p nhiu1ec1u thuu1eadt ngu1eef khu00e1 giu1ed1ng nhau, nhu01b0 lu00e0 cu1ed5 phu1ea7n, cu1ed5 phiu1ebfu, cu1ed5 tu1ee9c vu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng. Chu00fang ta cu1ea7n hiu1ec3u ru00f5 cu00e1c thuu1eadt ngu1eef u0111u00f3 u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh cu1ee5 thu1ec3 trong Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020.

1. Cu1ed5 phu1ea7n

Theo u0111iu1ec3m a khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 111 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, vu1ed1n u0111iu1ec1u lu1ec7 u0111u01b0u1ee3c chia thu00e0nh nhiu1ec1u phu1ea7n bu1eb1ng nhau gu1ecdi lu00e0 cu1ed5 phu1ea7n.

Cu1ed5 phu1ea7n bao gu1ed3m cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng vu00e0 cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i.

– Ngu01b0u1eddi su1edf hu1eefu cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng lu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng phu1ed5 thu00f4ng.

– Ngu01b0u1eddi su1edf hu1eefu cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i gu1ecdi lu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng u01b0u u0111u00e3i, cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i gu1ed3m cu00e1c lou1ea1i sau u0111u00e2y:

+ Cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i cu1ed5 tu1ee9c;

+ Cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i hou00e0n lu1ea1i;

+ Cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i biu1ec3u quyu1ebft;

+ Cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u lu1ec7 cu00f4ng ty vu00e0 phu00e1p luu1eadt vu1ec1 chu1ee9ng khou00e1n.

Lu01b0u u00fd: Chu1ec9 cu00f3 cu1ed5 u0111u00f4ng su1edf hu1eefu cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng vu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng su1edf hu1eefu cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i mu1edbi cu00f3 quyu1ec1n biu1ec3u quyu1ebft trong u0110u1ea1i hu1ed9i u0111u1ed3ng cu1ed5 u0111u00f4ng.

2. Cu1ed5 phiu1ebfu

Theo khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 121 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, cu1ed5 phiu1ebfu lu00e0 chu1ee9ng chu1ec9 do cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n phu00e1t hu00e0nh, bu00fat tou00e1n ghi su1ed5 hou1eb7c du1eef liu1ec7u u0111iu1ec7n tu1eed xu00e1c nhu1eadn quyu1ec1n su1edf hu1eefu mu1ed9t hou1eb7c mu1ed9t su1ed1 cu1ed5 phu1ea7n cu1ee7a cu00f4ng ty u0111u00f3.

Xem thêm: “You Are Just An Other Number Là Gì, Account Number Là Gì

Xem thêm: “Ai Là Nguyễn Vũ Sơn Là Ai Tao Không Quen, Tao Không Quen

Cu1ed5 phiu1ebfu phu1ea3i bao gu1ed3m cu00e1c nu1ed9i dung chu1ee7 yu1ebfu sau u0111u00e2y:

– Tu00ean, mu00e3 su1ed1 doanh nghiu1ec7p, u0111u1ecba chu1ec9 tru1ee5 su1edf chu00ednh cu1ee7a cu00f4ng ty;

– Su1ed1 lu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n vu00e0 lou1ea1i cu1ed5 phu1ea7n;

– Mu1ec7nh giu00e1 mu1ed7i cu1ed5 phu1ea7n vu00e0 tu1ed5ng mu1ec7nh giu00e1 su1ed1 cu1ed5 phu1ea7n ghi tru00ean cu1ed5 phiu1ebfu;

– Hu1ecd, tu00ean, u0111u1ecba chu1ec9 liu00ean lu1ea1c, quu1ed1c tu1ecbch, su1ed1 giu1ea5y tu1edd phu00e1p lu00fd cu1ee7a cu00e1 nhu00e2n u0111u1ed1i vu1edbi cu1ed5 u0111u00f4ng lu00e0 cu00e1 nhu00e2n; tu00ean, mu00e3 su1ed1 doanh nghiu1ec7p hou1eb7c su1ed1 giu1ea5y tu1edd phu00e1p lu00fd cu1ee7a tu1ed5 chu1ee9c, u0111u1ecba chu1ec9 tru1ee5 su1edf chu00ednh u0111u1ed1i vu1edbi cu1ed5 u0111u00f4ng lu00e0 tu1ed5 chu1ee9c;

READ  giá cổ phiếu ltg

– Chu1eef ku00fd cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u1ea1i diu1ec7n theo phu00e1p luu1eadt cu1ee7a cu00f4ng ty;

– Su1ed1 u0111u0103ng ku00fd tu1ea1i su1ed5 u0111u0103ng ku00fd cu1ed5 u0111u00f4ng cu1ee7a cu00f4ng ty vu00e0 ngu00e0y phu00e1t hu00e0nh cu1ed5 phiu1ebfu;

– Nu1ed9i dung khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i cu00e1c u0111iu1ec1u 116, 117 vu00e0 118 cu1ee7a Luu1eadt nu00e0y u0111u1ed1i vu1edbi cu1ed5 phiu1ebfu cu1ee7a cu1ed5 phu1ea7n u01b0u u0111u00e3i.

Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, cu1ed5 phiu1ebfu lu00e0 mu1ed9t lou1ea1i chu1ee9ng khou00e1n (u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 tu00e0i su1ea3n), lu00e0 u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng giao du1ecbch tru00ean su00e0n chu1ee9ng khou00e1n (theo khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 4 Luu1eadt Chu1ee9ng khou00e1n 2019).

3. Cu1ed5 tu1ee9c

Cu1ed5 tu1ee9c lu00e0 khou1ea3n lu1ee3i nhuu1eadn ru00f2ng u0111u01b0u1ee3c tru1ea3 cho mu1ed7i cu1ed5 phu1ea7n bu1eb1ng tiu1ec1n mu1eb7t hou1eb7c bu1eb1ng tu00e0i su1ea3n khu00e1c.

Lu1ee3i nhuu1eadn ru00f2ng cu1ee7a doanh nghiu1ec7p u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3u lu00e0 khou1ea3n tiu1ec1n chu00eanh lu1ec7ch giu1eefa tu1ed5ng doanh thu bu00e1n u0111u01b0u1ee3c tru1eeb u0111i tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c khou1ea3n chi phu00ed, ku1ec3 cu1ea3 thuu1ebf. Nhu01b0 vu1eady, lu1ee3i nhuu1eadn ru00f2ng chu00ednh lu00e0 tiu1ec1n lu00e3i cu1ee7a doanh nghiu1ec7p sau khi u0111u00e3 u0111u00f3ng thuu1ebf.

Theo u0111iu1ec1u 135 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, cu1ed5 tu1ee9c tru1ea3 cho cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh cu0103n cu1ee9 vu00e0o su1ed1 lu1ee3i nhuu1eadn ru00f2ng u0111u00e3 thu1ef1c hiu1ec7n vu00e0 khou1ea3n chi tru1ea3 cu1ed5 tu1ee9c u0111u01b0u1ee3c tru00edch tu1eeb nguu1ed3n lu1ee3i nhuu1eadn giu1eef lu1ea1i cu1ee7a cu00f4ng ty. Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c tru1ea3 cu1ed5 tu1ee9c cu1ee7a cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng khi cu00f3 u0111u1ee7 cu00e1c u0111iu1ec1u kiu1ec7n sau:

– Cu00f4ng ty u0111u00e3 hou00e0n thu00e0nh nghu0129a vu1ee5 thuu1ebf vu00e0 cu00e1c nghu0129a vu1ee5 tu00e0i chu00ednh khu00e1c theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt;

– u0110u00e3 tru00edch lu1eadp cu00e1c quu1ef9 cu00f4ng ty vu00e0 bu00f9 u0111u1eafp lu1ed7 tru01b0u1edbc u0111u00f3 theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt vu00e0 u0110iu1ec1u lu1ec7 cu00f4ng ty;

– Ngay sau khi tru1ea3 hu1ebft su1ed1 cu1ed5 tu1ee9c, cu00f4ng ty vu1eabn bu1ea3o u0111u1ea3m thanh tou00e1n u0111u1ee7 cu00e1c khou1ea3n nu1ee3 vu00e0 nghu0129a vu1ee5 tu00e0i su1ea3n khu00e1c u0111u1ebfn hu1ea1n.

Cu1ed5 tu1ee9c cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c chi tru1ea3 bu1eb1ng tiu1ec1n mu1eb7t, bu1eb1ng cu1ed5 phu1ea7n cu1ee7a cu00f4ng ty hou1eb7c bu1eb1ng tu00e0i su1ea3n khu00e1c quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0110iu1ec1u lu1ec7 cu00f4ng ty. Nu1ebfu chi tru1ea3 bu1eb1ng tiu1ec1n mu1eb7t thu00ec phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n bu1eb1ng u0110u1ed3ng Viu1ec7t Nam vu00e0 theo cu00e1c phu01b0u01a1ng thu1ee9c thanh tou00e1n theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a phu00e1p luu1eadt (theo khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 135 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020).

READ  cổ phiếu đầu ngành

4. Cu1ed5 u0111u00f4ng

Theo u0111iu1ec3m b khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 111 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020, cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 thu1ec3 lu00e0 tu1ed5 chu1ee9c, cu00e1 nhu00e2n; su1ed1 lu01b0u1ee3ng cu1ed5 u0111u00f4ng tu1ed1i thiu1ec3u lu00e0 03 vu00e0 khu00f4ng hu1ea1n chu1ebf su1ed1 lu01b0u1ee3ng tu1ed1i u0111a. Cu1ed5 u0111u00f4ng chu1ec9 chu1ecbu tru00e1ch nhiu1ec7m vu1ec1 cu00e1c khou1ea3n nu1ee3 vu00e0 nghu0129a vu1ee5 tu00e0i su1ea3n khu00e1c cu1ee7a doanh nghiu1ec7p trong phu1ea1m vi su1ed1 vu1ed1n u0111u00e3 gu00f3p vu00e0o doanh nghiu1ec7p.

Cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 quyu1ec1n tu1ef1 do chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n cu1ee7a mu00ecnh cho ngu01b0u1eddi khu00e1c, ngou1ea1i tru1eeb cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau:

– Trong thu1eddi hu1ea1n 03 nu0103m ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y cu00f4ng ty u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p Giu1ea5y chu1ee9ng nhu1eadn u0111u0103ng ku00fd doanh nghiu1ec7p, cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng cu1ee7a cu1ed5 u0111u00f4ng su00e1ng lu1eadp u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 do chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cho cu1ed5 u0111u00f4ng su00e1ng lu1eadp khu00e1c vu00e0 chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cho ngu01b0u1eddi khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng su00e1ng lu1eadp nu1ebfu u0111u01b0u1ee3c su1ef1 chu1ea5p thuu1eadn cu1ee7a u0110u1ea1i Hu1ed9i u0111u1ed3ng cu1ed5 u0111u00f4ng. Tru01b0u1eddng hu1ee3p nu00e0y, cu1ed5 u0111u00f4ng su00e1ng lu1eadp du1ef1 u0111u1ecbnh chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n phu1ed5 thu00f4ng thu00ec khu00f4ng cu00f3 quyu1ec1n biu1ec3u quyu1ebft vu1ec1 viu1ec7c chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n u0111u00f3. (Khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 120 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020)

– Cu1ed5 phu1ea7n u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 do chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng, tru1eeb tru01b0u1eddng hu1ee3p quy u0111u1ecbnh tu1ea1i khou1ea3n 3 u0110iu1ec1u 120 cu1ee7a Luu1eadt nu00e0y vu00e0 u0110iu1ec1u lu1ec7 cu00f4ng ty cu00f3 quy u0111u1ecbnh hu1ea1n chu1ebf chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n. Tru01b0u1eddng hu1ee3p u0110iu1ec1u lu1ec7 cu00f4ng ty cu00f3 quy u0111u1ecbnh hu1ea1n chu1ebf vu1ec1 chuyu1ec3n nhu01b0u1ee3ng cu1ed5 phu1ea7n thu00ec cu00e1c quy u0111u1ecbnh nu00e0y chu1ec9 cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c khi u0111u01b0u1ee3c nu00eau ru00f5 trong cu1ed5 phiu1ebfu cu1ee7a cu1ed5 phu1ea7n tu01b0u01a1ng u1ee9ng. (Khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 127 Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020)

Cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 quyu1ec1n tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi lou1ea1i cu1ed5 phu1ea7n mu00ecnh su1edf hu1eefu.

Viu1ec7c phu00e2n biu1ec7t cu1ed5 phu1ea7n, cu1ed5 phiu1ebfu, cu1ed5 tu1ee9c vu00e0 cu1ed5 u0111u00f4ng cu00f3 thu1ec3 giu00fap cu00e1c cu00e1 nhu00e2n, tu1ed5 chu1ee9c hiu1ec3u ru00f5 khu00e1i niu1ec7m cu01a1 bu1ea3n u0111u1ec3 u0111u1ea7u tu01b0 vu00e0o cu00f4ng ty CP vu00e0 thu1ef1c hiu1ec7n vu00e0 hu01b0u1edfng cu00e1c quyu1ec1n vu00e0 nghu0129a vu1ee5 cu1ee7a mu00ecnh trong cu00f4ng ty.

Luu1eadt Doanh nghiu1ec7p 2020 su1ebd chu00ednh thu1ee9c cu00f3 hiu1ec7u lu1ef1c tu1eeb 01/01/2021.

NGu1eccC NHI

Trả lời

Back to top button