Phân Biệt : Cổ Đông, Cổ Phần Biệt Cổ Phần, Cổ Phiếu/Trái Phiếu Cổ Đông Cổ Tức

– Cổ phần là số vốn của công ty cổ phần được chia ra thành nhiều phần bằng nhau; cổ phần có nhiều loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi(cố phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại…..).

Đang xem: Phần biệt cổ phần, cổ phiếu/trái phiếu cổ đông cổ tức

1.Luật Doanh nghiệp 2014; có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;2.Luật đầu tư 2014; có hiệu lực ngày01 tháng 07 năm 2015;3.Nghị định số: 78-CP; về Đăng ký kinh doanh;có hiệu lực ngày 01tháng 11 năm 2015;

4.Nghị định 108/2018/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp;5.Thông tư số: 02/2018/TT-BKHĐT;Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;6.Quyết định27/2018-ttgvềHệ thống ngành kinh tề của Việt Nam;thay thế Quyết định số 10 và Quyết Định 337;

Bài viết khác

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án theo luật doanh nghiệp 2014

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề xây dựng nhà được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Cách đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề sản xuất da và các sản phẩm từ da được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành nghề khai thac, xử lý và cung cấp nước được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Xem thêm: Thị Trường Hòa Lạc Sôi Sục, Tầm Nhìn 10 Năm Cho Bất Động Sản Hòa Lạc

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp theo luật doanh nghiệp 2014

Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành nghề bưu chính và chuyển phát được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo luật doanh nghiệp 2014

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Lạnh Cóng Tiếng Anh Là Gì, Phân Biệt Freezing, Chilly, Cold Và Cool

Mã ngành nghề quảng cáo và nghiên cứu thị trường được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Trả lời

Back to top button