Chứng khoán

Chỉ Số P/S Là Gì Trong Chứng Khoán Là Gì? Cách Tính Chỉ Số P/S

I. Định nghĩa chỉ số P/B trên thị trường chứng khoán

Hệ số giá/giá trị sổ sách còn được gọi là Price to Book Ratio, viết tắt là hệ số P/B. Đây là hệ số được sử dụng để so sánh vốn hóa thị trường của một công ty với giá trị sổ sách của nó.

Đang xem: P/s là gì trong chứng khoán

Giá trị sổ sách của một tài sản bằng với giá trị của nó trên bảng cân đối kế toán. Giá trị sổ sách cũng là giá trị tài sản ròng của một công ty. Được tính bằng tổng tài sản trừ đi tài sản vô hình và nợ phải trả. 

Với khoản đầu tư ban đầu, giá trị sổ sách có thể là giá trị ròng, hoặc tổng chi phí. Chẳng hạn như chi phí giao dịch, thuế bán hàng và phí dịch vụ.

Chỉ số P/B trong chứng khoán được thể hiện qua ảnh minh họa sau:

*
*

Chỉ số P/B được tính như thế nào?

Để biết được giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ cần nhìn vào báo giá của cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán.

READ  Kinh Nghiệm Chơi Chứng Khoán Phái Sinh Quốc Tế Hay Trò Lừa Đảo?

Ví dụ:

Một công ty có giá trị tài sản ghi nhận

Hệ số giá/giá trị sổ sách là gì? Ý nghĩa chỉ số P/B trong chứng khoán

là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND. Như vậy giá trị ghi sổ của công ty là 50 tỷ. Hiện tại công ty có 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị ghi sổ của mỗi cổ phiếu là 25.000 VND. Nếu giá thị trường của cổ phiếu đang là 75.000 VND, thì chỉ số P/B sẽ là:

 P/B = 75.000 ÷ 25.000 = 3

II. Ý nghĩa của chỉ số P/B đối với các nhà đầu tư chứng khoán

– Đối với các nhà đầu tư, chỉ số P/B là công cụ giúp họ tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua.

Xem thêm: báo cáo nghiên cứu thị trường xe máy

– Chỉ số P/B thường được kết hợp với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Các cổ phiếu tăng trưởng được định giá cao cho thấy sự kết hợp giữa ROE thấp và P/B cao. Nếu ROE của công ty đang tăng, tỷ lệ P/B của công ty cũng sẽ tăng.

– Chỉ số P/B được nhà đầu tư ưa chuộng và được nhà phân tích thị trường sử dụng rộng rãi. Thông thường, giá trị của chỉ số P/B dưới hoặc bằng 1 thì càng tốt cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư xem cổ phiếu có giá trị P/B dưới 3.0 là điểm chuẩn của họ.

READ  Biểu Đồ Tâm Lý Chứng Khoán, Biểu Đồ Tâm Lý Thị Trường Chứng Khoán

Xem thêm: Cách Đặt Lệnh Mua Bán Chứng Khoán Hsc, Web Hosting

– Do các quy ước kế toán về việc xử lý một số chi phí nhất định, giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu thường cao hơn giá trị sổ sách của một công ty, dẫn đến chỉ số P/B trên 1. Trong một số trường hợp khó khăn tài chính, phá sản hoặc thu nhập dự kiến giảm mạnh, tỷ lệ P/B của công ty có thể giảm xuống dưới giá trị 1.

Trả lời

Back to top button