Cổ phiếu

Chi Số Tài Chính Chứng Khoán Theo Nhóm Ngành Cổ Phiếu 68, Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành

» Năm 2016 » Năm 2015 » Năm 2014 Năm 2013 » Năm 2012 » Năm 2011 » Năm 2010 » Năm 2009 » Năm 2008

Nhóm Ngành TổngNợ/ TổngVốn TổngNợ/ VốnCSH ThanhToán HiệnHành TT Nhanh TTNợ NgắnHạn VQ TTS VQ TSNH VQ VCSH LNTT/ DTT LNST/ DTT ROA ROE TỷLệ DoanhThu TỷLệ EPS TỷLệ VCSH TỷLệ TiềnMặt
Bất Động Sản 63% 184% 170% 76% 20% 22% 37% 63% 26% 19% 4% 12% 41% 178% 19% 131%
Cao Su 43% 81% 173% 117% 40% 51% 130% 91% 22% 19% 10% 17% 13% -29% 24% -24%
Chứng Khoán 56% 129% 142% 142% 33% 6% 9% 15% 51% 44% 3% 7% -27% 28% 5% -6%
Công Nghệ Viễn Thông 49% 108% 147% 111% 31% 139% 219% 288% 9% 7% 10% 21% 9% 27% 5% 15%
Dịch vụ – Du lịch 40% 71% 184% 148% 38% 79% 163% 148% 10% 7% 6% 11% 27% -6% 33% 13%
Dịch vụ công ích 58% 139% 137% 115% 57% 61% 288% 132% 10% 8% 5% 11% 56% 50% 44% 41%
Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 58% 143% 139% 86% 18% 173% 223% 424% 7% 5% 9% 22% 37% 14% 38% 25%
Giáo Dục 47% 89% 153% 96% 28% 129% 216% 241% 4% 3% 4% 8% 7% 16% -1% 1%
Hàng không 73% 272% 104% 91% 23% 121% 294% 377% 5% 4% 4% 13% 626% -2% 79% 187%
Khoáng Sản 53% 116% 68% 38% 8% 95% 366% 214% 4% 3% 3% 6% 18% -13% 204% 75%
Năng lượng Điện/Khí/ 67% 204% 111% 91% 25% 48% 194% 147% 9% 7% 3% 10% 8% 48% 5% 3%
Ngân hàng- Bảo hiểm 91% 1,013% 91% 91% 2% 3% 4% 39% 35% 27% 1% 11% 7% -11% 31% -24%
Ngành Thép 68% 227% 95% 39% 11% 130% 267% 417% 2% 1% 2% 6% 1% -177% -2% -6%
Nhóm Dầu Khí 62% 174% 131% 98% 47% 192% 328% 518% 5% 4% 7% 20% 43% 59% 34% 114%
Nhựa – Bao Bì 50% 99% 144% 87% 20% 147% 236% 288% 8% 6% 9% 18% 9% 7% 7% 6%
Phân bón 56% 130% 197% 127% 83% 109% 220% 245% 11% 9% 10% 22% -9% -61% 2% -15%
Sản Xuất – Kinh doanh 53% 120% 138% 77% 23% 125% 197% 277% 5% 4% 5% 11% 40% 38% 43% 86%
Thực Phẩm 41% 80% 159% 124% 51% 97% 229% 177% 15% 12% 11% 21% 13% -12% 5% 26%
Thương Mại 68% 221% 120% 64% 26% 248% 368% 757% 2% 1% 3% 10% 14% -37% -1% 38%
Thủy Sản 64% 204% 117% 62% 17% 142% 196% 417% 2% 1% 2% 6% 22% -8% 1% 54%
Vận Tải/ Cảng / Taxi 53% 120% 146% 134% 49% 75% 253% 174% 6% 5% 3% 8% 18% 34% 29% 49%
Vật Liệu Xây Dựng 76% 327% 80% 43% 11% 74% 218% 328% 0% 0% 0% -0% 9% -94% 11% 52%
Xây Dựng 69% 259% 130% 79% 13% 49% 75% 193% 6% 4% 2% 8% -12% 69% -6% -11%
Đầu tư phát triển 61% 157% 124% 61% 15% 43% 80% 120% 22% 17% 7% 21% 36% 159% 27% 51%
Đầu tư xây dựng 72% 274% 122% 74% 13% 38% 73% 141% 3% 2% 1% 2% 13% 24% 5% 9%
READ  Kế Toán Phát Hành Cổ Phiếu & Trái Phiếu: Tình Huống & Cách Xử Lý

f50InitTableHeader(“fred”);
Dịch Vụ Cảnh BáoCảnh Báo GiáCảnh Báo Biểu ĐồCảnh Báo Đáy Cổ PhiếuCảnh Báo Đột Biến Khối LượngCảnh Báo Trên Danh MụcDịch Vụ Thông Báo Cơ BảnDịch Vụ Thông báo Cổ Tức
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ… trên website tranminhdung.vn.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.Giấy phép số: 43/GP-STTTT

Trả lời

Back to top button