Là gì

Khi Nói Nhiệt Dung Riêng Của Đồng Là 380 J/Kg

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

Nghĩa là:

-Khi ta cho đồng tác dụng với 1 nhiệt lượng là 390J thì ĐỒNG sẽ tăng lên 10C tương ứng như vậy.

Đang xem: Nhiệt dung riêng là gì nói nhiệt dung riêng của đồng là 380j/kg.k có nghĩa là gì

Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước miếng đồng nguội đi từ 80 độ c xuống 20 độ c hiệu suất khi truyền nhiệt là 80% cho nhiệt dung riêng của đồng là 380 kg nhân k và của nước là 4.200 j/kg.k A tính nhiệt lượng tỏa ra của miếng đồngB nước nóng thêm bao nhiêu độ ? Nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu

Một người thả 420g chì ở nhiệt độ 100 độ C vào 260g nước ở nhiệt độ 58 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg. K và bỏ qua sự hao phí ra môi trường bên ngoài.

a,Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg. K có nghĩa là gì?

b, Nhiệt dung riêng của chì? Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt?

READ  Bistro Là Gì - Nguồn Gốc & Nét Đặc Trưng Nhà Hàng Bistro 2019

c, Nhiệt lượng nước đã thu vào?

a) nhiệt lượng để làm cho 1kg nước nóng lên thêm 1oC là 4200Jb) Qchì= Qnước

=> 0,42 . cchì. (100 – 60) = 0,26 . 4200 . (60 – 58)=> cchì= 130 J/kg.Knhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt = nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt = 60oCc) Qnước= mnước. cnước. (tcân bằng- tnước) = 0,26 . 4200 . (60 – 58) = 2184 (J)

Khối đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10 o C . Nhiệt dung riêng của đồng hồ là:

A. 380 J/kg.K

B. 2500 J/kg.K

C. 4200 J/kg.K

D. 130 J/kg.K

Nhiệt lượng thu vào của đồng:

Q = m c ∆ t

Vậy c = Q m ∆ t = 7600 2 . 10 = 380 J / k g . K

⇒ Đáp án A

Thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg ở nhiệt độ 90 0C. vào 2 lít nước ở 200C. Tính khối lượng của miếng đồng? Biết nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu?

Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/ kg.K và của nước là 4200 J/ kg.K

Theo Phương trình cần bằng nhiệt ta có:

QCu= Qnc

=> mCu.cCu. (t1- t2) =mnc.cnc. (t2- t3)

=> mCu. 380. (90 – 22) = 2.4200.(22 – 20)

=> mCu= 0,65 (kg)

Một khối đồng có kích thước ban đầu 0 , 15 × 0 , 2 × 0 , 3 m 2 khi nung nóng đã hấp thụ một nhiệt lượng bằng 1 , 8 . 10 6 J . Tính độ biến thiên thể tích của khối đồng. Cho biết khối lượng riêng của đồng bằng D = 8 , 9 . 10 3 k g / m 3 , nhiệt dung riêng của đồng c = 0 , 38 . 10 3 J / k g . độ, hệ số nở dài của đồng α = 1 , 7 . 10 – 5 K – 1 .

A. 1 , 7 . 10 – 5 m 3

B. 2 , 7 . 10 – 5 m 3

C. 3 , 7 . 10 – 3 m 3

D. 5 , 7 . 10 – 3 m 3

Đáp án: B

Thể tích ban đầu của khối đồng:

READ  Cá Sặc Là Cá Gì - Cá Sặc Rằn Tươi Sống

Gọi ∆t là độ tăng nhiệt độ khi hấp thụ nhiệt lượng Q = 1,8.106 J.

Ta có công thức:

*

Vậy thể tích khối đồng tăng thêm 2,7.10-5 m3.

Khối đồng m = 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10 ° C . Nhiệt dung riêng của đồng là:

A. 380 J/kgK

B. 2.500 J/kgK.

Xem thêm: Stt Thả Thính Trời Lạnh – Stt Thả Thính Mùa Đông 2020 Hay Và Ấn Tượng

C. 4.200 J/kgK.

D. 130 J/kgK.

Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 120C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng m2 = 0,4kg. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Hãy xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là c1 = 4180J/kg. K; c2 = 380J/kg.K.

Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 270C đến nhiệt độ sôi 1000C

Q 1 = m 1 c 1 Δ t + m 2 c 2 Δ t Q 1 = ( m 1 c 1 + m 2 c 2 ) ( t 2 − t 1 ) ⇒ Q 1 = ( 0 , 5.4180 + 0 , 4.380 ) . ( 100 − 27 ) Q 1 = 163666 J

Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là:

Q 2 = λ m = 0 , 1.2 , 3.10 6 = 2 , 3.10 5 J

Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước:

⇒ Q = Q 1 + Q 2 = 163666 + 230000 Q = 393666 J

Xác định lượng nhiệt cần cung cấp cho cục nước đá khối lượng 0,2 kg ở -20 ° C biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100 ° C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 3,4. 10 5 J/kg và nhiệt dung riêng là 2,09. 10 3 J/kg.K ; nước có nhiệt dung riêng là 4,18. 10 3 J/kg.K và nhiệt hoá hơi riêng là 2,3. 10 3 J/kg.

READ  Nền Tảng Iot Là Gì ? Những Lợi Ích Mà Internet Of Thing Đem Đến

Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối lượng 200 g nước đá ở-20 ° Ctan thành nước và được đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở100 ° C

Q = c đ m( t 1 – t 0 ) + λ m + c n m( t 2 – t 1 ) + Lm

hay Q = m < c đ ( t 1 - t 0 ) + λ + c n ( t 2 - t 1 ) + L>

Thay số, ta tìm được :

Q = 0,2. <2,09. 10 3 (0 - (-20)) + 3,4. 10 5 + 4,18. 10 3 (100 - 0) + 2,3. 10 6>

hay Q = 205 960 J ≈ 206 kJ

Hỏi phải đốt cháy bao nhiêu kilôgam xăng trong lò nấu chảy với hiệu suất 30% để nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy và làm chảy lỏng 10 tấn đồng ? Cho biết đồng có nhiệt độ ban đầu là 13 ° C nóng chảy ở nhiệt độ 1083 ° C, nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng là 1,8. 10 5 J/kg và lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 kg xăng là 4,6. 10 7 J/kg.

Xem thêm: Mở Tài Khoản Chứng Khoán Online Là Gì, Chứng Khoán Online Là Gì

Nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy và làm chảy lỏng 10 tấn đồng có giá trị bằng :

Q = cm(t – t 0 ) + λ m

với m là khối lượng của đồng cần nấu chảy, t 0 và t là nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ nóng chảy của đồng, c là nhiệt dung riêng và λ là nhiệt nóng chảy riêng của đồng.

Nếu gọi q là lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 kg xăng (còn gọi là năng suất toả nhiệt của xăng) thì khối lượng xăng (tính ra kilôgam) cần phải đốt cháy để nấu chảy đồng trong lò với hiệu suất 30% sẽ bằng :

*

Thay số, ta tìm được :

*

Đúng 0
Bình luận (0)
tranminhdung.vn

Trả lời

Back to top button