Là gì

Nhân Chia Trong Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Về Các Phép Tính Toán Học Trong Tiếng Anh

*

Phép cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh lần lượt là addition, subtraction, multiplication, division.

Đang xem: Nhân chia trong tiếng anh là gì

Các con số trong tiếng Anh:

*

Cách đọc các số nguyên trong tiếng Anh

*

Cách đọc số %, số thứ tự, số thập phân, số mũ, phân số, hỗn số trong tiếng Anh

Tên gọi một số ký hiệu toán học thông dụng trong tiếng Anh:

*

Một số khái niệm trong hình học bằng tiếng Anh:

*

*

Từ vựng

addition < ə’diʃən > : phép cộng

subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ

multiplication < mʌltiplication > : phép nhân

division < də’ viʒən > : phép chia

multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương

add < æd > : cộng, thêm vào

subtract < səb’ trækt > : trừ, bớt đi

divide < də’ vaid > : chia

plus < plʌs > : cộng, thêm vào

minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

1. Addition (phép cộng) 

Những cách nói 8 + 4 = 12 bằng tiếng Anh

Eight and four is twelve.

Eight and four’s twelve

Eight and four are twelve

Eight and four makes twelve.

Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

2. Subtraction (phép trừ) 

Những cách nói 30 – 7 = 23 bằng tiếng Anh:

Seven from thirty is twenty-three.

Xem thêm: Chân Dung Trần Bá Dương Là Ai

Thirty minus seven equals twenty-three. (ngôn ngữ toán học)

3. Multiplication (phép nhân) 

Những cách nói 5 x 6 = 30 bằng tiếng Anh

Five sixes are thirty

Five times six is/equals thirty

Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

4. Division (phép chia) 

Những cách nói 20 ÷ 4 = 5 bằng tiếng Anh

Four into twenty goes five (times).

Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

Từ ngày 20/4/2020, trường THCS Đào Duy Từ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 (Phí tuyển sinh 200.000/HS). Khi mua hồ sơ CMHS có thể đăng ký cho con khóa học: “Bồi dưỡng kỹ năng học tập và ôn luyện kiến thức dành cho học sinh Tiểu học khi chuyển cấp”. (Học thử Miễn phí)

Mục tiêu của khóa học:

Bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết phục vụ cho học tập, sinh hoạt khi chuyển cấp cùng các hoạt động trải nghiệm khi học ở môi trường mới cùng các giáo viên và chuyên gia của trường.

Xem thêm: Brother Complex Là Gì, Brocon Là Gì, Top Phim Siscon Và Brocon Là Gì

Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cơ bản của 3 bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong chương trình lớp 5.

Thông tin tuyển sinh xem tại: Tuyển sinh

READ  Người Bệnh Cần Chăm Sóc Cấp 1 Là Gì, Tổ Chức Phân Cấp Chăm Sóc Và Hỗ Trợ Người Bệnh

Trả lời

Back to top button