Người nổi tiếng

Top 10 Bài Thơ Hay Của Nhà Thơ Nguyễn Khuyến Là Ai, Tiểu Sử Cụ Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quê ngoại Văn Khế, Hoàng Xá, Ý Yên, Nam Định, mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi thường gọi là cụ Mền Khởi. Mẹ là Trần Thị Thoan nguyên là con của Trần Công Trạc, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt. Nguyễn Khuyến là người có phẩm chất trong sạch, mặc dù ra làm quan nhưng nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Nhiều giai thoại kể về đời sống và sự gắn bó của Nguyễn Khuyến đối với nhân dân. Ông là người có tâm hồn rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống, gắn bó với thiên nhiên. Ông là một nghệ sĩ đa tài với nhiều tác phẩm hay và ý nghĩa. Và dưới đây là những tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Đang xem: Nguyễn khuyến là ai

1 4

*

Câu cá mùa thu
2
7

*

2 7

*

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Năm gian nhà cỏ thấp le te,Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.Độ năm ba chén đã say nhè.

Xem thêm: Bảy Nguyên Nhân Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Sụt Giảm Kéo Dài

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.Nước biếc trông như tầng khói phủ,Song thưa để mặc bóng trăng vào.Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,Một tiếng trên không ngỗng nước nào?Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.

Xem thêm: Hoàng Diệu Nam Định Là Ai – Danh Nhân Lịch Sử Nam Định

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Dĩ hĩ Dương đại niên,Vân thụ tâm huyền huyền.Hồi ức đăng khoa hậu,Dữ quân thần tịch liên.Tương kính thả tương ái,Tao phùng như túc duyên.Hữu thời xuất kinh lộ,Không san văn lạc tuyền.Hữu thời thượng cao các,Ca nhi minh tố huyền.Hữu thời đối quân ẩm,Đại bạch phù bát duyên.Hữu thời dữ luận văn,Đông bích la giản biên.Ách vận phùng dương cửu,Đấu thăng phi tham thiên.Dư lão công diệc lão,Giải tổ quy điền viên.Vãng lai bất sổ đắc,Nhất ngộ tam niên tiền.Chấp thủ vấn suy kiện,Ngữ ngôn thù vị khiên.Công niên thiểu dư tuế,Dư bệnh nghi công tiên.Hốt văn công phó chí,Kinh khởi hoàng hoàng nhiên.Dư khởi bất yếm thế,Nhi công tranh thượng tiên.Hữu tửu vi thuỳ mãi,Bất mãi phi vô tiền.Hữu thi vi thuỳ tả,Bất tả vi vô tiên.Trần Phồn tháp bất hạ,Bá Nha cầm diệc nhiên.Công ký khí dư khứ,Dư diệc bất công liên.Lão nhân khốc vô lệ,Hà tất cưỡng nhi liên.

READ  Những Bài Thơ Hay Nhất Của Nhà Thơ Nguyên Sa Là Ai, Tiểu Sử Tác Giả Nguyên Sa

Trả lời

Back to top button