Người nổi tiếng

Tên Nguyễn Bảo Trân Là Ai – Tên Nguyễn Bảo Trân Ý Nghĩa Gì, Tốt Hay Xấu

*

Đang xem: Nguyễn bảo trân là ai

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> &#x962E阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 30 口 khẩu <4, 7> &#x5446呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) Ngu xuẩn, đần độn. ◎Như: si ngai 癡呆 ngu dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai trệ 呆滯 trì độn, ngai bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết chi sống ở trong nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai bổn 2. <呆板> ngai bản

Xem thêm: Vgi: Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel Global Mã Chứng Khoán

呆 có 7 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)宝 có 8 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)鸨 có 9 nét, bộ điểu: con chim(196)保 có 9 nét, bộ nhân: người(9)堡 có 12 nét, bộ thổ: đất(32)煲 có 13 nét, bộ hỏa: lửa(86)葆 có 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)褓 có 15 nét, bộ y: áo(145)緥 có 15 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鴇 có 15 nét, bộ điểu: con chim(196)寳 có 19 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)寶 có 20 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)

READ  seeu là ai

Xem thêm: Dịch Vụ Vay Tiền Băng Cmt Và Hộ Khẩu Ở Bắc Ninh Lãi Suất Thấp

Bộ 96 玉 ngọc <5, 9> &#x73CD珍 trânzhēn(Tính) Báu, quý, hiếm có. ◎Như: trân dị 珍異 quý lạ hiếm thấy, trân cầm dị thú 珍禽異獸 chim quý thú lạ.(Động) Quý trọng, coi trọng. ◎Như: trân trọng 珍重 quý trọng, tệ trửu tự trân 敝帚自珍 chổi cùn tự lấy làm quý (dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn).(Danh) Vật báu, vật hiếm lạ. ◎Như: kì trân dị bảo 奇珍異寶 của báu vật lạ.(Danh) Đồ ăn ngon. ◎Như: san trân hải vị 山珍海味 đồ ăn ngon lạ trên núi dưới biển.(Phó) Quý, trọng. ◎Như: trân tàng 珍藏 quý giữ, trân tích 珍惜 quý tiếc.1. <八珍> bát trân

Trả lời

Back to top button