Là gì

Hằng Ngày Thường Tiếng Anh Là Gì ? Tra Từ Ngày Thường

Họ thích đánh bóng bàn vào ngày thường trong tuần và thích có những sinh hoạt vui vẻ vào ngày thứ Bảy.

Đang xem: Ngày thường tiếng anh là gì

They liked to play Ping-Pong during the weekdays, and they liked to have fun activities on Saturdays.
Các thiếu niên đến thăm nhà chúng tôi hầu như mỗi cuối tuần và ngay cả trong một số ngày thường trong tuần.
Theo truyền thống, người ta đeo những hộp này trên cánh tay trái và trên đầu khi cầu nguyện mỗi sáng ngày thường trong tuần.
Năm 2014, CNN đã di chuyển tất cả người dẫn thường ngày và một vài nhân viên biên tập khỏi Atlanta sang các trụ sở tại New York và Washington, D.C. Hiện tại, không có chương trình vào các ngày thường trong tuần nào phát sóng từ Atlanta.
In 2014, CNN moved all of its weekday anchors and some editorial staff from Atlanta to its operations in New York and Washington, D.C. Currently, no weekday CNN programming originates from Atlanta.
Trung tâm mua sắm và cửa hàng thực phẩm thường mở cửa hàng ngày; cửa hàng tạp hóa thường đến 22:00 tất cả các ngày trong tuần và trung tâm mua sắm thường đến 20:00 vào các ngày trong tuần và 18:00 vào cuối tuần.
Shopping centres and food shops are generally open every day; grocery stores often until 22:00 all days of the week and shopping centers usually until 20:00 on weekdays and 18:00 on weekends.
Ngược lại, các khung thời gian ít được xem như buổi sáng sớm và buổi chiều các ngày trong tuần, thường được bán với số lượng lớn cho nhà sản xuất infomercials ở mức giá thấp.
Conversely, lesser-viewed time slots, such as early mornings and weekday afternoons, are often sold in bulk to producers of infomercials at far lower rates.
Hai campus được nối với nhau bằng hệ thống xe bus miễn phí chạy thường xuyên tất cả các ngày trong tuần.
Trong ba ngày bà hồi phục một cách bình thường, và bà khôi phục nhanh chóng sau khi hệ tuần hoàn bị hư hại trong ngày thứ tư.

READ  Các Kiến Thức Cơ Bản Về Đồng Hồ Cơ Là Gì ? Nên Mua Đồng Hồ Cơ Hay Pin?

Xem thêm: Loki Là Ai ? Tiểu Sử Nhân Vật Loki Marvel

For three days she appeared to convalesce normally, and she recovered quickly from a circulatory collapse on the fourth.
Vào ngày 8 tháng 9, trong một chuyến tuần tra thường lệ, nó phát hiện những máy bay ném bom tầm cao Nhật Bản bay ngang hướng về phía Guadalcanal.
On 8 September, during one such sweep operation, the minesweeper watched waves of high flying Japanese planes heading toward Guadalcanal.
Điều này thường xảy ra trong khoảng thời gian 3 ngày đến một tuần, hoặc nhiều hơn, tùy thuộc vào chức quyền của người chết.
This normally happens for a period of 3 days to a week, or more, depending on the standing of the deceased.
Nhiều bác sĩ đề nghị lau vùng rốn bằng cồn rửa vết thương cho đến khi cuống rốn khô và rụng , thường thì trong khoảng từ 10 ngày đến 3 tuần , nhưng nhiều bác sĩ khác khuyên để yên vùng rốn .
Some doctors suggest swabbing the area with rubbing alcohol until the cord stump dries up and falls off , usually in 10 days to 3 weeks , but others recommend leaving the area alone .
Những phân đoạn sẽ xuất hiện với không khí “trực tiếp” và ra mắt trên chương trình MTV lịch 24/ngày, bảy ngày một tuần, mặc dù phân đoạn hình đã được ghi âm sẵn trong một tuần làm việc thường xuyên tại studio của MTV.
These segments appeared to air live and debut across the MTV program schedule 24 hours a day and seven days a week, although the segments themselves were pre-taped within a regular work week at MTV”s studios.
Nếu hội thánh của bạn thường đi họp ngày Thứ Sáu, bạn có thể họp ngày khác trong tuần, nếu Phòng Nước Trời trống.

READ  " Tag Nghĩa Là Gì ? Vai Trò Đặc Biệt Của Tag Đối Với Website Và Facebook Ra Sao?

Xem thêm: Hotgirl 'Nóng Bỏng' Linh Miu Là Ai ? Xung Quanh Cô Nàng Hotgirl Thị Phi

If your congregation normally has meetings on Friday, you may want to switch those to another day of the week if the Kingdom Hall is available.

Trả lời

Back to top button