Ngành Quy Hoạch Vùng Và Đô Thị Của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Tuyển Sinh 2021

Mã trường: DTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 2019: 272018: 17.52017: 19
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng A01 2019: 272018: 17.52017: 19
3 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01 2019: 272018: 17.52017: 19
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00 2019: 232018: 172017: 18
5 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A01 2019: 232018: 172017: 18
6 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00 2019: 232018: 172017: 18
7 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V01 2019: 232018: 172017: 18
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 2019: 232018: 172017: 18
9 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 2019: 232018: 172017: 18
10 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 2019: 232018: 172017: 18
11 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt A00 2019: 22.52017: 17
12 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt A01 2019: 22.52017: 17
13 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt C01 2019: 22.52017: 17

*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tôn Đức Thắng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Xây dựng – Kiến trúc-Giao thông

Trả lời

Back to top button