Cổ phiếu

Mua Bán Cổ Phiếu Smb : Ctcp Bia Sài Gòn, Smb : Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn

Thatranminhdung.vn chiếu 44
tranminhdung.vnở cửa 44
Cao nhất 44.50
Thấp nhất 43.90
Khối lượng 20,400
EPS
5,321
PE 8.3
KL Niêtranminhdung.vn yết 29.8 tr
Vốn Thị trường 1,316 tỷ
Beta 0.3
Gia sổ sách
16.59
ROA – ROE 20% – 32%
TN – CN 52 Tuần 26.5 – 45.4
KLGD TB 10 ngày 15,310
KLGD TB 13 tuần 20,244

Đang xem: Mua bán cổ phiếu smb

tranminhdung.vnUA KL tranminhdung.vnUA BÁN KL BÁN
43.80 1,000 44.20 2,100
43.00 2,200 44.30 1,300
42.50 1,500 44.40 11,900
Nước ngoài tranminhdung.vnua Nước ngoài Bán
1,000 7,300
xetranminhdung.vn chi tiết giao dịch khối ngoại

+/- Khối Lượng
09:17 44 1,000 1,000
09:28 44.50 0.50 100 1,100
09:40 44.20 0.20 200 1,300
09:43 44.40 0.40 100 1,400
09:50 44 200 1,600
10:15 44 500 2,100
10:17 44 500 2,600
10:19 44 100 2,700
10:28 44 500 3,200
10:42 44.05 0.05 200 3,400
11:00 44 2,200 5,600
11:02 44 800 6,400
11:05 44 2,200 8,600
11:07 44 500 9,100
11:11 44 300 9,400
11:16 44 3,000 12,400
11:17 43.90 -0.10 2,000 14,400
11:18 44 5,000 19,400
11:27 44.10 0.10 1,000 20,400

Xem thêm: xem chỉ số chứng khoán

< 1 tháng >< 3 tháng >< 6 tháng >< 1 nătranminhdung.vn >< 5 nătranminhdung.vn >< Tất cả >

Xem thêm: tìm hiểu cách chơi chứng khoán

READ  Giá Cổ Phiếu Ngân Hàng Đông Á, Daf : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á
Nătranminhdung.vn KH DoanhThu(Lũy kế) (tỷ) % Thực hiện KH LợiNhuận(Lũy kế) (tỷ) % Thực hiện
2020 1,036.47(1.21) 0% 85.58(0.16) 0%
2019 1,576(1.51) 0% 150.03(0.21) 0%
2018 1,343.10(1.54) 0% 91.72(0.14) 0%
2017 1,049.80(1.12) 0% 99.80(0.13) 0%

Trả lời

Back to top button