Cổ phiếu

Mua Bán Cổ Phiếu Qns : Ctcp Đường Quảng Ngãi, Qns: Ctcp Đường Quảng Ngãi

QNtranminhdung.vn : Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mua bán cổ phiếu qns

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định tranminhdung.vnố 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005. Nghành nghề kinh doanh chính gồm: Công nghiệp chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống, bao bì; Khai thác , tranminhdung.vnản xuất chế biến và kinh doanh nước khoáng
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

26/02/2021: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
04/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
16/04/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%
20/02/2020: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
30/08/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/06/2019: Phát hành cho CBCNV 5,851,492
09/05/2019: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
18/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/12/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
27/07/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
09/05/2018: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
19/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
19/12/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
28/07/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%
03/05/2017: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 10:3
13/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%
05/01/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 5%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Xem tất cả

READ  Cổ Phiếu Trần Anh - Tag: Ctcp Thế Giới Số Trần Anh

Tin tức – tranminhdung.vnự kiện

QNtranminhdung.vn: Ông Võ Thành Đàng – Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 514.200 CP (05/05/2021 18:07) QNtranminhdung.vn: Ông Võ Thành Đàng – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP (05/05/2021 18:07) Đường Quảng Ngãi (QNtranminhdung.vn): Mảng đường cải thiện, lãi ròng quý 1/2021 tăng 38% lên 161 tỷ đồng (29/04/2021 08:45) QNtranminhdung.vn: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (22/04/2021 08:17) QNtranminhdung.vn: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 08/04/2021 (20/04/2021 11:42)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 7,672,762,678 8,073,116,134 7,723,133,955 6,522,165,071
Giá vốn hàng bán 5,636,856,811 5,736,791,294 5,224,486,810 4,438,284,191
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 1,996,031,108 2,294,247,130 2,456,402,442 2,051,479,636

READ  Cách Xem Giá Cổ Phiếu - Hướng Dẫn Cách Xem Bảng Giá Chứng Khoán

Xem thêm: Nhận Thức Về Đối Tượng La Gì Đối Tác Là Gì ? Khác Biệt Giữa Đối Tác Và Khách Hàng

Lợi nhuận tài chính -40,365,950 -8,925,623 60,661,475 70,217,349
Lợi nhuận khác 25,745,885 57,357,333 25,685,079 33,186,205
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,138,337,639 1,405,302,689 1,543,176,005 1,266,433,809
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,026,798,713 1,240,351,198 1,291,776,601 1,052,977,956
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,026,798,713 1,240,351,198 1,291,776,601 1,052,977,956
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 1,907,328,277 3,178,492,626 3,840,087,867 4,187,686,898
Tổng tài tranminhdung.vnản 6,999,041,668 8,001,683,219 9,047,802,426 9,150,330,949
Nợ ngắn hạn 2,344,902,864 2,621,762,210 2,553,192,510 2,517,260,604
Tổng nợ 2,517,213,595 2,648,974,371 2,577,780,060 2,544,964,443
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 4,481,828,074 5,352,708,848 6,470,022,366 6,605,366,507
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: công ty chứng khoán bảo việt tuyển dụng

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button