Cổ phiếu

Biểu Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ, Biểu Mẫu Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết của doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc mua bán chứng khoán chưa niêm yết của doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung giao dịch, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết tại đây.

Đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán cổ phiếu quỹ

Mẫu hợp đồng bán hàng bằng Tiếng AnhMẫu hợp đồng xuất khẩu gạoMẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán chứng khoán chưa niêm yết
1.8. Phương thức thanh toán: Trả trực tiếp bằng tiền mặtĐiều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 2.1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho bên B.2.2. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc:- Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do;- Số cổ phần được ghi trong Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng như cổ phiếu phổ thông, hiện không cầm cố và chưa chuyển nhượng cho bất kỳ ai;2.3. Hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng cho……. hoặc người thứ ba do…….chỉ định ngay sau khi……… thực hiện việc chuyển nhượng.2.4. Khi hoàn tất việc chuyển nhượng Bên A sẽ giao toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng có chữ ký xác nhận của…………… về việc xác nhận……… hoặc người thứ ba do……….. chỉ định là người sở hữu hợp pháp số cổ phần nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.2.5. Bên A cam kết số cổ phiếu nêu tại Điều 1 của hợp đồng này được phép chuyển nhượng cho bên B, theo đúng số lượng và giá bán tại Điều 1 của hợp đồng này. Trong trường hợp bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện hợp đồng, sẽ phải đền bù cho bên B bằng…..% giá trị của hợp đồng này.2.6. Có trách nhiệm thanh toán phí thủ tục chuyển nhượng (nếu có).Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 3.1. Cam kết thanh toán cho bên A tổng giá trị chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.3.2. Đảm bảo việc mua bán cổ phần diễn ra đúng như các điều khoản quy định trong Điều 1.3.3. Được hưởng mọi quyền lợi phát sinh của số cổ phần được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này kể từ ngày……….

READ  giá cổ phiếu dp2

Xem thêm: Biểu Phí Chuyển Quyền Sở Hữu Chứng Khoán Qua Vsd, Biểu Phí Lưu Ký Chứng Khoán

Điều 4: Thời hạn hiệu lực Hợp đồng:4.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi các bên đã hoàn tất quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh theo nội dung và tinh thần của Hợp đồng.Điều 5: Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ cùng nhau hòa quyết trên tinh thần thương lượng hợp tác để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có lợi cho cả 2 bên. Nếu không thể hòa giải được thì các tranh chấp sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết.

Xem thêm: Thị Trường Nội Thất Ô Tô – Học Nghề Nội Thất Ô Tô Có Tương Lai Không

Điều 6: Điều khoản thi hành: 6.1. Hợp đồng đã được các bên đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản ghi trong Hợp đồng này.6.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký các thỏa thuận bổ sung.6.3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

READ  Cổ Phiếu Hóa Dầu Petrolimex, Tổng Công Ty Hóa Dầu Petrolimex
BÊN A(ký, ghi rõ họ tên)BÊN B(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hợp đồng bán hàng bằng Tiếng Anh Mẫu hợp đồng thương mại

*

Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo Hợp đồng xuất khẩu

Trả lời

Back to top button