Vay tiền

Download Mẫu Hợp Đồng Công Ty Vay Tiền Cá Nhân Cho Công Ty Vay Tiền

Để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …….. tháng ….…. năm ….… tại: …………….………………………………..

Đang xem: Mẫu hợp đồng công ty vay tiền cá nhân

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Điện thoại: ………………………………………………………….……………………………………….…..

+ Đại diện là: ………………………………………………………………………………………………………

+ CMND số: ………………………. Ngày cấp: ………………………..…. Nơi cấp: ……………….………

Bên B: (bên vay)

+ Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….…..

+ Đại diện là: ………………………………………………………………………………..……………………

+ CMND số: ………………………. Ngày cấp: ……………………….…. Nơi cấp: ……………….………

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ………………………………………………………………………………………………………

+ Bằng chữ: …………………………………………………………..……………………….……………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức nhận tiền vay

Thời hạn vay: ………………… tháng

READ  Mr Cần Trô Vay Tiền Gấp Tại Gia Lai

Kể từ ngày ………… tháng …………. năm …………….đến ngày ………… tháng ………… năm …………

*

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ……………………………………….……………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

Xem thêm: Những Thị Trường Nông Sản Việt Nam 2017, Triển Vọng Lớn Cho Nông Sản Việt

3.5 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

4.2 Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

4.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân … nơi hai bên vay cư trú.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

READ  Vay Tiền Nóng Tại Hà Nam - Vay Tiền Hà Nam Bằng Cmnd 2021

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… tháng …..… năm …….. đến ngày … tháng … năm …………………………..…

Hợp đồng này được lập thành ……….… bản. Mỗi bên giữ ………… bản.

Xem thêm: Trường Trung Cấp Nghề Thị Xã Dĩ An Bình Dương, Trường Trung Cấp Nghề Dĩ An

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên)  (Ký tên)

Để được tư vấn chi tiết và hướng dẫn mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe
tranminhdung.vn. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Trả lời

Back to top button