Vay tiền

Mẫu Giấy Vay Tiền Thế Chấp Xe Máy, Vay Tiền Thế Chấp Giấy Tờ Xe

Chuẩn bị mẫu giấy vay tiền có thế chấp là một việc không thể thiếu khi bạn có ý định vay tiền theo dạng thế chấp tài sản để làm vốn hay cho một mục đích tiêu dùng. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn bị một mẫu giấy vay tiền cơ bản, rành mạch và chỉ ra các lỗi cần tránh trong việc soạn thảo này.

Đang xem: Mẫu giấy vay tiền thế chấp xe máy

1. Mẫu hợp đồng vay tiền có thế chấp là gì?

Khi bên vay tiền (tạm gọi là bên A) và bên cho vay tiền (tạm gọi là bên B) đồng thuận làm hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản thì nhất thiết cả hai bên sẽ phải chuẩn bị một biên bản pháp lý bao gồm thông tin chi tiết về thân thế của người vay và người cho vay, điều kiện tài chính, khối tài sản sở hữu và những hạng mục liên quan khác như lãi và thời gian vay…

*

Biên bản nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên vay và bên cho vay. Đây chính là mẫu hợp đồng vay tiền có thế chấp tài sản có giá trị pháp lý và là cơ sở giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra sau này.

READ  Hỗ Trợ Cho Vay Tiền Góp Ngày Ở Bạc Liêu, Vay Tiền Cmnd Bạc Liêu

2. Những hạng mục cần liệt kê trong mẫu giấy vay tiền có thế chấp cơ bản

Biên bản hợp đồng cho vay tiền có thế chấp tài sản có thể được soạn thảo bằng tay hay được in ra từ bản đánh máy, các hạng mục thông tin của bên cho vay và bên vay tiền phải được liệt kê rõ ràng trong bản hợp đồng, rà soát lại kỹ càng trước khi đặt bút ký. Bản hợp đồng phải sạch sẽ, không bị hư hại hay mất một phần nào đó. Dưới đây là một mẫu giấy cho vay tiền có thế chấp cơ bản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Ông/Bà ……….………… Giới tính:……………………..…………………

Sinh ngày:……/……../…….…Dân tộc:……….………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:…………..Cấp ngày:……../……./……..Nơi cấp:…….………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….……………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………….…………………..

Số điện thoại: …………………………………….…………………………..

BÊN B:

Ông…………….………… Giới tính:……………………..…………………

Sinh ngày:……/……../…….…Dân tộc:……………Quốc tịch: ……………….

Số CMND:………….Cấp ngày:……../……./…..Nơi cấp :…….………….

Xem thêm: Cửa Hàng Kính Mắt 48 Tràng Tiền Tràng Tiền Hoàn Kiếm Hà Nội, Kính Mắt Hanoi Optic

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………….…………………………….

Và Vợ là Bà ………………………………………….………… Giới tính: Nữ

Sinh ngày:……/……../…………Dân tộc:……………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:……………..Cấp ngày:……../……./……..Nơi cấp:…………..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

READ  Vay Tiền Không Thế Chấp Tại Huế Thừa Thiên Huế, Vay Tiền Mặt Không Thế Chấp Tại Huế

Ông/Bà………………..………..đồng ý cho Ông:…………………….……

và vợ là Bà………….……….……vay số tiền là: ………………….……VNĐ

(bằng chữ:………….…………………….…………………………………….)

Mục đích vay tiền là:…………..……………………………………………; Tài sản thế chấp là:…………………………………..………………………; Thời hạn vay từ ngày…..tháng…..năm……. đến ngày….tháng.…năm..…….; Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao; Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộc Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B

NGƯỜI LÀM CHỨNG

Tôi tên là:………………………………………………………….…………….

CMTND số:……………Cấp ngày: …./…../…… Nơi cấp:…………..………

Xác nhận sự việc bên trên là hoàn toàn đúng sự thật.

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Những điều cần lưu ý:

Bên vay và bên cho vay phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ về năng lực hành vi dân sự.Mục đích sử dụng tiền của bên vay (bên A) cũng như các phần nội dung của biên bản hợp đồng như quy định tiền lãi, thời gian thanh toán nợ, vv… phải tuân thủ pháp luật và thuần phong mỹ tục.Hợp đồng phải được tiến hành trên tinh thần tự nguyện của cả bên vay và bên cho vay.

READ  Vay Tiền Bằng Giấy Đăng Ký Kết Hôn, Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân Để Làm Gì

Xem thêm: Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Ngân Hàng Acb, Quản Lý Đầu Tư Chứng Khoán

*

Nếu bạn đang có ý định vay tiền hoặc cho vay thì tốt nhất hãy tiến hành vay theo quy định với đúng thủ tục giấy tờ, không vì thân tình với bên vay hoặc bên cho vay mà lơ là, có như thế thì sau này bạn sẽ không phải đau đầu vì những rắc rối phát sinh. Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của một mẫu giấy vay tiền có thế chấp tài sản, mong rằng sẽ giúp ích cho bạn.

Trả lời

Back to top button