Chứng khoán

Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Chứng Khoán, Hồ Sơ, Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Đơn được ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược. Mời bạn đọc cùng tham khảo.Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tếĐơn xin việc viết tay cho điều dưỡng viênBản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mẫu số 2

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 20202. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dượcMẫu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
– Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;- Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh;- Có đạo đức nghề nghiệp;- Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược.Bên cạnh đó điều 15 của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP quy định người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:- Bằng tốt nghiệp đại học dược;- Bằng tốt nghiệp trung học dược;- Văn bằng dược tá;- Bằng tốt nghiệp trung học y;- Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học;- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;- Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền.Các loại văn bằng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.

Đang xem: Mẫu giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————-ĐƠN Đ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề dượcKính gửi: …………………(1)………………….1. Họ và tên: ………………………….………………………….…………………2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….………………………….……3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………….………………………….………4. Chỗ ở hiện nay: …………….………………………….…………………….…..5. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:……………Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: ………………………….…………6. Điện thoại:…………………………. Email (nếu có): ………………………….7. Văn bằng chuyên môn: ………………………….………………………….……8. Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược:Từ ngày …………………………. đến ngày …………………………. Tại ………Nội dung thực hành: ………………………….………………………….………….Từ ngày ………………….……. đến ngày …………………………. Tại …………Nội dung thực hành: ………………………….………………………….………………………….Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược thuộc trường hợp sau:

READ  Tải Sách Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán, Ebook Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán
Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược lần đầuNgười đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược nhưng chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định

Đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức:Xét hồ sơ:………Thi;……….Đăng ký phạm vi hành nghề chuyên môn sau: (3)…………………………………………………………………………………………(Liệt kê các vị trí công việc mà cá nhân đề nghị và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Luật dược 2016)Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định tại Nghị định số …… /2017/NĐ-CP ngày …../…./2017 của Chính phủ./.

Xem thêm: Chơi Game Kiếm Tiền Trên Pc, Web Online Miễn Phí, Tải Easy Coin

……(2)…….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

Xem thêm: Zhu Jin Shi Là Ai – Melody Of The Night By Jin Shi On Amazon Music

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:(1) Tên cơ quan cấp CCHND.(2) Tên địa danh.(3) Các vị trí hành nghề theo quy định từ Điều 15 đến Điều 22 của Luật dược, cụ thể:1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất thuốc trừ trường hợp 2, 3 dưới đây.2. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm và nguyên liệu sản xuất vắc xin, sinh phẩm.4. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc trừ trường hợp 5, 6 dưới đây.5. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất vắc xin, sinh phẩm.6. Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất nguyên liệu làm thuốc là dược chất, tá dược, vỏ nang.7. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất dược liệu;8. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm chất lượng của hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất dược liệu.9. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 10, 11 dưới đây.10. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn vắc xin, sinh phẩm.11. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán buôn dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.12. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 13, 14 sau đây.13. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm.14. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.15. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc.16. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc.17. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ thuốc trạm y tế xã18. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.19. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 20 dưới đây.20. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm,21. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc, trừ trường hợp 22 dưới đây.22. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh học của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.23. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp 24 dưới đây.24. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.25. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trừ trường hợp 26 dưới đây.26. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm.

*

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám đa khoa Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Trả lời

Back to top button