Market Sentiment (Tâm lý Thị trường) là gì?

Thị trường tài chính được thúc đẩy bởi cảm xúc và đây là một trong những lý do chính khiến các nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội giao dịch, đó được gọi là tâm lý thị trường.

Tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường (Market Sentiment) đơn giản là khái niệm dùng để chỉ cảm xúc hiện tại của thị trường tài chính nói chung. Mỗi nhà giao dịch có ý kiến hoặc cách giải thích riêng về cách chuyển động của thị trường. Mỗi suy nghĩ, ý kiến của trader được thể hiện qua lệnh mua bán, từ đó hình thành tâm lý chung của thị trường.

Làm thế nào để nhận biết tâm lý thị trường?

Một ngày trôi qua trên thị trường tài chính thế giới có rất nhiều dữ liệu và loại thông tin được công bố. Và tất nhiên không phải toàn bộ các thông tin đó đều làm thị trường di chuyển ở mức độ giống nhau.

Là một nhà giao dịch, việc của bạn là phải đánh giá được những gì thị trường đang nghĩ. Như là các chỉ số đang thể hiện thị trường sắp tăng hay nền kinh tế sắp suy giảm.

Tâm lý thị trường có xu hướng dẫn dắt thị trường trong ngắn hạn. Trong một khoảng thời gian ngắn, các chuyển động trên thị trường hoàn toàn dựa trên cảm xúc của trader và tin tức.

Khi giao dịch trên khung thời gian lớn hơn, nhà đầu tư nên chú ý đến những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới tâm lý thị trường như: lịch kinh tế, tình hình nguồn cung của một số loại hàng hóa trên thế giới, thời tiết, công nghệ, tình hình chính trị, tiền tệ của các nước liên quan tới loại hàng hóa bạn đang giao dịch…

Thời điểm tốt nhất để giao dịch dựa trên tâm lý thị trường là ngay khi bạn nhận ra sự thay đổi. Tâm lý này thay đổi rất nhanh vì nhiều loại tin tức: có thể là 1 dữ liệu, báo cáo nào đó được công bố; 1 sự thay đổi về chính trị hay 1 sự kiện bất ngờ nào đó. Cơ bản là bạn luôn có cơ hội giao dịch khi tâm lý thị trường thay đổi.

Nên nhớ rằng việc sử dụng cách tiếp cận thị trường bằng tâm lý không cho phép bạn xác định điểm vào và thoát lệnh một cách chính xác cho mỗi giao dịch. Nhưng nó cung cấp cho bạn một góc nhìn mới về thị trường và bạn sẽ quyết định xem bạn có nên theo tâm lý đám đông hay không.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *