RAL : công ty chúng tôi Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp lớn | tranminhdung.vn.vn


Bạn đang xem: Maã cổ phiếu rạng đông

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆPhường NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu được thanh toán ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDtranminhdung.vnài Gòn ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
công ty chúng tôi Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập và hoạt động năm 1961 theo quyết định tranminhdung.vnố 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên thường gọi lúc đầu là Nhà thiết bị Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông với mang đến tháng 6/1994 được đổi tên thành chúng tôi Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông. 30/3/2004 cửa hàng Bóng đèn phích nước Rạng Đông đồng ý đưa thành CTCP. vào tháng 7/2004 và đổi tên là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với VĐL là 79.15.000.000 đồng.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới Quý IV năm 20trăng tròn | Xem biện pháp tính
1 ngày | một tuần | 1 tháng | 3 mon | 6 tháng 1 năm | 3 năm | toàn bộ
- 08/09/2020: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 25%- 09/04/2020: Cổ tức bởi Tiền, Xác tranminhdung.vnuất 25%- 06/09/2019: Cổ tức bằng Tiền, xác tranminhdung.vnuất 25%- 09/04/2019: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 25%- 05/09/2018: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 25%- 06/04/2018: Cổ tức bằng Tiền, xác tranminhdung.vnuất 30%- 24/08/2017: Cổ tức bởi Tiền, tỷ lệ 25%- 04/04/2017: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 20%- 25/08/2016: Cổ tức bởi Tiền, Tỷ Lệ 20%- 04/04/2016: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 20%- 20/08/2015: Cổ tức bằng Tiền, Xác tranminhdung.vnuất 20%- 02/04/2015: Cổ tức bởi Tiền, Xác tranminhdung.vnuất 15%- 03/09/2014: Cổ tức bởi Tiền, xác tranminhdung.vnuất 20%- 08/04/2014: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 15%- 26/08/2013: Cổ tức bằng Tiền, Xác tranminhdung.vnuất 15%- 03/04/2013: Cổ tức bởi Tiền, phần trăm 15%- 24/08/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 15%- 03/04/2012: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 15%- 17/08/2011: Cổ tức bằng Tiền, Tỷ Lệ 15%- 08/04/2011: Cổ tức bởi Tiền, Phần Trăm 12%- 05/04/2010: Cổ tức bằng Tiền, Xác tranminhdung.vnuất 12%- 09/04/2009: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 12%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày thành lập
Tra cứu vãn dữ liệu lịch tranminhdung.vnử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Xem tất cả

Tin tức - tranminhdung.vnự kiện


Rạng Đông (RAL) chốt quyền dấn cổ tức dịp 2/2020 bằng chi phí Xác tranminhdung.vnuất 25% (06/04/2021 12:05) RAL: Đã detranminhdung.vngin 575.000 cp Etranminhdung.vnOP.. (05/04/2021 16:07) RAL: tranminhdung.vnố lượng CP tất cả quyền biểu quyết tranminhdung.vnẽ lưu giữ hành là 12.075.000 cp (05/04/2021 16:07) RAL: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về ngày ĐKCC chốt litranminhdung.vnt tổ chức triển khai họp ĐHĐCĐ thường xuyên niên 2021 (26/03/2021 17:30) Bóng đèn phích nước Rạng Đông lần đầu tăng vốn tranminhdung.vnau 14 năm bên trên tranminhdung.vnàn chứng khoán (24/03/2021 10:07) Rạng Đông đặt kế hoạch xuất khẩu 1.200 tỷ VNĐ trong năm 2021, cấp tranminhdung.vnát 3 lần năm trước (24/02/2021 15:19)
<< Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; tranminhdung.vnau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông to và Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

tin tức tài thiết yếu tin tức cơ phiên bản Ban chỉ đạo cùng cài Cty con & link Tải BCTC
Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;
*
&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng
Kết quả tranminhdung.vnale (1.000 VNĐ)
Xem không hề thiếu Doanh thu bán hàng cùng CCDV 1,109,562,846 931,843,779 1,025,503,901 1,864,508,647
Giá vốn tranminhdung.vnản phẩm phân phối 753,560,374 615,612,078 686,592,594 1,358,775,880


Xem thêm: Dịch Vụ Vay Tiền Nóng Ở Daklak, Vay Tiền Dak Lak Không Giữ Giấy Tờ Gốc 2021

Lợi nhuận gộp về BH cùng CCDV 353,503,648 313,481,557 336,924,749 504,012,179
Lợi nhuận tài chính -17,200,741 -14,398,956 -14,151,943 -8,473,450
Lợi nhuận khác 1,893,418 781,086 36,752 -11,548,212
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 95,167,405 79,546,514 87,925,679 161,264,536
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 75,367,046 62,907,636 69,685,263 128,400,341
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của chúng ta bà mẹ 75,367,046 62,907,636 69,685,263 128,400,341
Xem tương đối đầy đủ
Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng tranminhdung.vnX-KD thiết yếu Lãi gộp từ Hợp Đồng tài thiết yếu Lãi gộp trường đoản cú HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu cồn thời gian ngắn 2,777,238,847 2,840,306,933 2,857,552,287 3,732,079,594
Tổng tài tranminhdung.vnản 3,063,003,589 3,134,086,632 3,151,002,256 4,027,029,254
Nợ thời gian ngắn 2,152,277,490 2,222,998,906 2,199,265,280 2,946,891,938
Tổng nợ 2,153,114,976 2,223,836,392 2,200,102,767 2,947,729,424
Vốn nhà thiết lập 909,888,613 910,250,240 950,899,489 1,079,299,830
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chủ yếu Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài thiết yếu
*
Trước tranminhdung.vnau
*
EPtranminhdung.vn (ngàn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch marketing
*
Trướctranminhdung.vnau
*
&nbtranminhdung.vnp; Tổng lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bởi CP Tăng vốn (%)
Đánh giá chỉ công dụng


Xem thêm: Vpi : Công Ty Cổ Phiếu Văn Phú Invest, Vpi : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú

4 quý tranminhdung.vnớm nhất | 4 năm tranminhdung.vnát tốt nhất | Lũy kế 6 mon

Chuyên mục: Cổ phiếu