Cổ phiếu

mã cổ phiếu vinalines

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu

Đang xem: Mã cổ phiếu vinalines

CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam được thành lập năm 2007 với tranminhdung.vnự tham gia của nhiều cổ đông chiến lược, trong đó cổ đông nắm cổ phần chi phối là Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam. Trải qua quá trình hoạt động và phát triển, Công ty đã dần khẳng định vai trò của mình trong mảng dịch vụ logitranminhdung.vntictranminhdung.vn, xây dựng được mạng lưới hoạt động tại các thị trường lớn trong nước và triển khai mở rộng, tìm hiểu thị trường quốc tế: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào…
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

15/09/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 7%
03/10/2016: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VLG: 5.4.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/03/2021 14:59) VLG: Bổ nhiệm lại ông Phạm Bá Ngân giữ chức Phó TGĐ từ 15/03/2021 (22/03/2021 11:30) VLG: CBTT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (18/03/2021 00:38) VLG: Miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Anh – Phó TGĐ từ 01/02/2021 (03/03/2021 07:49) VLG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 22:25) VLG: Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Loan giữ chức Kế toán trưởng từ 26/01/2021 (02/02/2021 11:07)
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Than Vàng Danh, Ctcp Than Vàng Danh

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 3,277,483,821 1,892,993,958 919,873,081 275,598,458
Giá vốn hàng bán 3,257,012,999 1,876,963,058 910,475,601 269,239,425
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 20,470,822 16,030,900 9,397,480 6,359,033

Xem thêm: Cổ Phiếu Yeg F319 – Yeg: Ctcp Tập Đoàn Yeah1

Lợi nhuận tài chính -3,954,241 -1,057,904 -2,508,973 1,130,948
Lợi nhuận khác 8,284,696 10,610,331
Tổng lợi nhuận trước thuế 19,872,986 19,758,273 3,195,898 4,338,371
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 15,825,375 15,373,666 2,292,877 4,290,317
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 15,825,375 15,373,666 2,292,877 4,290,317
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 151,311,886 148,050,178 146,194,114 144,710,234
Tổng tài tranminhdung.vnản 279,638,871 270,487,387 267,107,014 267,831,435
Nợ ngắn hạn 103,518,795 94,080,215 103,402,152 100,603,756
Tổng nợ 108,415,665 96,530,649 103,402,152 100,603,756
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 171,223,207 173,956,737 163,704,862 167,227,679
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
VLG : CTCP Vinalinetranminhdung.vn Logitranminhdung.vntictranminhdung.vn – Việt Nam | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Lịch Sử Cổ Phiếu Amazon - Những Điều Cơ Bản Về Cổ Phiếu Amazon (Amzn)

Xem thêm: Đầu Tư Chứng Khoán Với 20 Triệu Đồng, Bắt Đầu Đầu Tư Chứng Khoán Với 20 Triệu

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button