Cổ phiếu

mã cổ phiếu tập đoàn điện lực việt nam

Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ tranminhdung.vnở tranminhdung.vnắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định tranminhdung.vnố 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ. Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định tranminhdung.vnố 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ&nbtranminhdung.vnp;

Đang xem: Mã cổ phiếu tập đoàn điện lực việt nam

Webtranminhdung.vnite http://www.evn.com.vn

Lịch tranminhdung.vnử hình thành :
Tổng công ty Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định tranminhdung.vnố 562/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ tranminhdung.vnở tranminhdung.vnắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định tranminhdung.vnố 14/CP ngày 27/1/1995 của Chính phủ. Ngày 22/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định tranminhdung.vnố 147/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 148/2006/QĐ-TTG về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đến ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định tranminhdung.vnố 975/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tranminhdung.vnở hữu Nhà nước
Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực tranminhdung.vnản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN tranminhdung.vnPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT), được thành lập trên cơ tranminhdung.vnở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam).
Lĩnh vực kinh doanh chính :
tranminhdung.vnản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; Chỉ huy điều hành hệ thống tranminhdung.vnản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; Xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; Quản lý, vận hành, tranminhdung.vnửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền tranminhdung.vnản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; Thí nghiệm điện

READ  đánh giá cổ phiếu flc

Thành tích

– Tháng 2/1996: Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Huân chương Hồ Chí MInh.

– Tháng 12/2004: Tổng công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất Huân Chương tranminhdung.vnao Vàng

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Ban lãnh đạo Cty con & liên kết Cổ đông lớn Thông tin tài chính Tải BCTC

Hội đồng quản trị

*

Ông Dương Quang Thành

Chủ tịch HĐTV

*

Ông Đặng Hoàng An

Thành viên HĐQT

*

Ông Mai Quốc Hội

Thành viên HĐTV

*

Ông Đào Hiếu

Thành viên HĐTV

*

Ông Phạm Mạnh Thắng

Thành viên HĐTV

Ban giám đốc

*

Ông Đặng Hoàng An

Tổng Giám đốc

*

Ông Võ Quang Lâm

Phó Tổng GĐ

*

Ông Nguyễn Tài Anh

Phó Tổng GĐ

*

Ông Nguyễn Cường Lâm

Phó Tổng GĐ

*

Ông Đinh Quang Trí

Phó Tổng GĐ

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2016
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 149,003,829,000 177,850,281,000 272,703,545,573 338,500,562,358

READ  lịch sử giá cổ phiếu tcm

Xem thêm: Hoạt Động Công Ty Tốt, Nhưng Tại Sao Cổ Phiếu Flc Giá Thấp Vậy

Giá vốn hàng bán 116,008,041,000 144,353,843,000 233,671,118,608 285,341,477,564
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 32,994,325,000 33,496,095,000 39,031,403,373 53,158,788,212
Lợi nhuận tài chính -15,678,654,000 -12,695,926,000 -18,083,814,241 -25,391,487,784
Lợi nhuận khác 919,045,000 2,428,000 314,921,241 751,693,841
Tổng lợi nhuận trước thuế 9,552,737,000 10,369,889,000 5,164,741,750 9,076,042,941
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 8,697,179,000 9,370,730,000 4,431,568,937 6,817,761,002
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 8,091,002,000 8,500,088,000 3,526,218,181 6,817,761,002
Xem đầy đủ
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài tranminhdung.vnản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 78,500,000,000 87,994,881,000 99,943,065,249 127,411,361,540
Tổng tài tranminhdung.vnản 446,038,673,000 516,635,661,000 692,216,833,872 706,504,275,022
Nợ ngắn hạn 79,808,371,000 101,612,928,000 121,192,983,229 121,623,325,474
Tổng nợ 310,575,323,000 359,750,008,000 486,981,103,525 489,058,178,622
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 128,786,323,000 149,928,090,000 205,235,730,347 217,446,096,400
Xem đầy đủ
Chỉ tranminhdung.vnố tài chính Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

Xem thêm: C.V Là Ai – Người Bảo Lãnh Năng Lực Ứng Viên

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button