Cổ phiếu

Mã Cổ Phiếu Ricons : Ctcp Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Ricons, Tin Mua Otc A: Phgc

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu

Đang xem: Mã cổ phiếu ricons

Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: 20 Cách Đối Nhân Xử Thế Nghĩa Là Gì ? Đối Nhân Xử Thế Là Gì

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 5,100,056,699 4,573,436,089 4,685,530,414 4,620,916,044

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG tranminhdung.vnÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
BAN KIẾM tranminhdung.vnOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác

Xem thêm: Tiền Ảo Là Gì? Xu Hướng Tiền Ảo Tiền Kỹ Thuật Số, Tiền Ảo

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

READ  biểu đồ cổ phiếu viettel

Trả lời

Back to top button