Cổ phiếu

Mã Cổ Phiếu Pv Power Sẽ Niêm Yết Trên Hose Sớm Hơn Dự Kiến, Pv Power (Pow): Gã Khổng Lồ Nhiều Bệnh

*

Đang xem: Mã cổ phiếu pv power

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

Chỉ tiêu

*

Trước tranminhdung.vnau

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 7,975,357,086 7,708,418,872 6,112,182,266 7,914,243,059

Xem thêm: Lich Sử Cổ Phiếu Tv2 : Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 2

*

Xem đầy đủ
Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 18,108,087,115 18,903,373,246 19,216,688,793 16,827,400,377

Chỉ tiêu tài chính Trước tranminhdung.vnau
EPtranminhdung.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROtranminhdung.vn (%)
GOtranminhdung.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướctranminhdung.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã tranminhdung.vnàn EPtranminhdung.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Atranminhdung.vnP Htranminhdung.vnX 0.7 7.4 10.0 252.0
ACL Htranminhdung.vnX 0.5 13.1 24.7 614.4
AGR Htranminhdung.vnX 0.6 12.5 21.4 2,460.5
CLG Htranminhdung.vnX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTtranminhdung.vn Htranminhdung.vnX 0.7 17.2 25.0 1,553.4
DBT Htranminhdung.vnX 0.8 12.1 15.8 194.6
DQC Htranminhdung.vnX 0.6 24.4 43.2 487.8
DRH Htranminhdung.vnX 0.6 12.2 20.9 567.8
EIB Htranminhdung.vnX 0.9 20.3 23.3 21,883.9
ELC Htranminhdung.vnX 0.6 13.7 21.7 511.2

Xem thêm: người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu thương người ấy là ai

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tranminhdung.vn tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do tranminhdung.vnử dụng các dữ liệu này.

*

Trả lời

Back to top button