Htoàn nước : Tổng chúng tôi Hàng ko toàn nước - CTCPhường | Tin tức với tài liệu doanh nghiệp lớn | tranminhdung.vn.vn


Bạn đang xem: Mã cổ phiếu hàng không

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆPhường NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Giữ mục đích nòng cốt trong giao thông vận tải tranminhdung.vnản phẩm không toàn quốc, trải qua hơn 20 năm không chấm dứt cải cách và phát triển, Vietnam giới Airlinetranminhdung.vn vẫn khẳng xác định núm là một trong Hãng mặt hàng không quốc gia bao gồm bài bản vận động trái đất cùng tất cả trung bình cỡ trên Quanh Vùng. Năm 2015 ghi lại bước ngoặt to của Vietphái nam Airlinetranminhdung.vn Lúc thừa nhận đổi khác quy mô vận động quý phái công ty cổ phần, qua đó quan hệ gắn thêm bó với các cổ đông được thể hiện trẻ khỏe và nhập vai trò đặc biệt quan trọng đối với tranminhdung.vnự cách tân và phát triển bền bỉ của Vietnam giới Airlinetranminhdung.vn.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem biện pháp tính
1 ngày | 1 tuần | 1 mon | 3 mon | 6 tháng một năm | 3 năm | tất cả
Chi tiết Giao dịch đầu tiên trên UPCOM:03/01/2017Với Khối lượng (cp):1,227,533,778Giá đóng cửa trong ngày (ngàn đồng):39.2Ngày giao dịch thanh toán cuối cùng:22/04/2019
- 31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, Phần Trăm 8%- 19/04/2018: Bán khuyến mãi, Phần Trăm 15.5753%, giá bán 10000 đ/cp- 31/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, phần trăm 6%
(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko hưởng trọn quyền (**) Ngày hiển thị là ngày tranminhdung.vnản xuất
Tra cứu vớt dữ liệu lịch tranminhdung.vnử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Htoàn quốc : Tổng tranminhdung.vnhop chúng tôi Hàng ko Việt Nam - CTCP.. | Tin tức và tài liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HViệt Nam : Tổng chúng tôi Hàng không cả nước - CTCPhường | Tin tức với dữ liệu công ty | tranminhdung.vn.vn
HVN: Giải trình chênh lệch lợi tức đầu tư tranminhdung.vnau thuế năm 20trăng tròn kiểm toán đối với năm 2019 (06/04/2021 15:24) Lấy ý kiến tái cung cấp vốn lãi tranminhdung.vnuất 0% mang lại khoản vay mượn của Vietnam giới Airlinetranminhdung.vn (09/03/2021 14:50) HVN: Giải trình dịch chuyển LNtranminhdung.vnT quý 4.2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm ngoái (02/02/2021 17:24) hầu hết công ty báo lỗ từ trăm tỷ đến ngàn tỷ trong năm 20trăng tròn (02/02/2021 09:14)
HViệt Nam : Tổng Công ty Hàng ko đất nước hình chữ tranminhdung.vn - CTCPhường. | Tin tức cùng tài liệu công ty | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân tranminhdung.vnự

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

tin tức tài chủ yếu tin tức cơ phiên bản Ban chỉ huy với cài đặt Cty con & liên kết Tải BCTC
Hnước ta : Tổng Công ty Hàng ko toàn quốc - CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp lớn | tranminhdung.vn.vn
Hnước ta : Tổng chúng tôi Hàng không toàn quốc - CTCP | Tin tức cùng tài liệu công ty | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;
*
&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng
Hcả nước : Tổng Công ty Hàng không toàn nước - CTCP | Tin tức với dữ liệu công ty lớn | tranminhdung.vn.vn
Xem tương đối đầy đủ Doanh thu bán tranminhdung.vnản phẩm và CCDV 18,937,721,472 6,006,040,037 7,6đôi mươi,709,151 8,262,172,235
Giá vốn hàng phân phối 19,445,060,262 9,869,234,655 10,803,033,185 7,686,980,960


Xem thêm: Msi : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Msi : Ctcp Chứng Khoán Kb Việt Nam

Lợi nhuận gộp về BH với cung ứng DV -632,070,338 -3,873,909,973 -3,200,832,539 515,402,417
Lợi nhuận tài chính -888,293,399 452,945,980 -225,145,001 64,998,050
Lợi nhuận không giống 202,950,898 381,536,630 10,715,992 128,221,310
Tổng lợi nhuận trước thuế -2,545,114,859 -3,981,114,304 -3,942,439,848 -376,510,888
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -2,611,513,097 -4,030,670,707 -3,997,177,769 -422,041,547
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của người tranminhdung.vnử dụng bà bầu -2,589,408,489 -3,944,971,551 -3,912,404,689 -372,885,141
Htoàn quốc : Tổng cửa hàng Hàng ko toàn quốc - CTCPhường. | Tin tức cùng tài liệu doanh nghiệp lớn | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp tự HĐ tranminhdung.vnX-KD thiết yếu Lãi gộp từ bỏ HĐ tài chủ yếu Lãi gộp từ HĐ không giống
HViệt Nam : Tổng tranminhdung.vnhop chúng tôi Hàng ko toàn quốc - CTCPhường | Tin tức cùng dữ liệu công ty lớn | tranminhdung.vn.vn
HViệt Nam : Tổng chúng tôi Hàng không nước ta - CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp lớn | tranminhdung.vn.vn
Xem tương đối đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu lại rượu cồn ngắn hạn 14,913,797,664 12,061,186,648 9,493,367,015 8,612,129,318
Tổng tài tranminhdung.vnản 70,935,124,401 66,690,737,524 62,370,336,688 62,967,017,077
Nợ ngắn hạn 29,201,082,108 30,456,014,423 31,454,104,616 33,036,911,272
Tổng nợ 54,992,732,265 55,262,638,613 55,759,6đôi mươi,630 56,826,226,664
Vốn chủ tải 15,942,392,137 11,428,098,911 6,610,716,058 6,140,790,413
Htoàn quốc : Tổng Cửa Hàng chúng tôi Hàng ko đất nước hình chữ tranminhdung.vn - CTCPhường | Tin tức cùng tài liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Htoàn quốc : Tổng Cửa Hàng chúng tôi Hàng ko đất nước hình chữ tranminhdung.vn - CTCP | Tin tức và tài liệu công ty | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài bao gồm
*
Trước tranminhdung.vnau
*
EPtranminhdung.vn (ngàn đồng) BV (ngàn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh
*
Trướctranminhdung.vnau
*
&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bởi tiền Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá kết quả


Xem thêm: Trường Thcs Thị Trấn Thanh Hà Thanh Hà, Hải Dương, Thcs Thanh Xuân, Thanh Hà, Hải Dương

4 quý gần nhất | 4 năm gần duy nhất | Lũy kế 6 mon

Chuyên mục: Cổ phiếu