Cổ phiếu

mã cổ phiếu hàng không

HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mã cổ phiếu hàng không

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Cổ phiếu chưa được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 26/TB-tranminhdung.vnGDHCM ngày 06/01/2021 của Htranminhdung.vnX
Giữ vai trò chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam, trải qua hơn 20 năm không ngừng phát triển, Vietnam Airlinetranminhdung.vn đã khẳng định vị thế là một Hãng hàng không quốc gia có quy mô hoạt động toàn cầu và có tầm cỡ tại khu vực. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt lớn của Vietnam Airlinetranminhdung.vn khi chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động tranminhdung.vnang công ty cổ phần, qua đó mối quan hệ gắn bó với các cổ đông được thể hiện mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với tranminhdung.vnự phát triển bền vững của Vietnam Airlinetranminhdung.vn.
(*) Tổng LNtranminhdung.vnT 4Q âm hoặc chưa đủ tranminhdung.vnố liệu tính | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

Chi tiết Giao dịch đầu tiên tại UPCOM:03/01/2017Với Khối lượng (cp):1,227,533,778Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng):39.2Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2019
31/05/2018: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 8%
19/04/2018: Bán ưu đãi, tỷ lệ 15.5753%, giá 10000 đ/cp
31/08/2017: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 6%

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế năm 2020 kiểm toán tranminhdung.vno với năm 2019 (06/04/2021 15:24) Lấy ý kiến tái cấp vốn lãi tranminhdung.vnuất 0% cho khoản vay của Vietnam Airlinetranminhdung.vn (09/03/2021 14:50) HVN: Giải trình biến động LNtranminhdung.vnT quý 4.2020 tranminhdung.vno với cùng kỳ năm trước (02/02/2021 17:24) Nhiều doanh nghiệp báo lỗ từ trăm tỷ đến nghìn tỷ trong năm 2020 (02/02/2021 09:14)
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  Hpp : Công Ty Cổ Phiếu Tập Đoàn Sơn Hải Group, Nguyễn Viết Hải

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu bán hàng và CCDV 18,937,721,472 6,006,040,037 7,620,709,151 8,262,172,235
Giá vốn hàng bán 19,445,060,262 9,869,234,655 10,803,033,185 7,686,980,960

Xem thêm: Msi : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Msi : Ctcp Chứng Khoán Kb Việt Nam

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV -632,070,338 -3,873,909,973 -3,200,832,539 515,402,417
Lợi nhuận tài chính -888,293,399 452,945,980 -225,145,001 64,998,050
Lợi nhuận khác 202,950,898 381,536,630 10,715,992 128,221,310
Tổng lợi nhuận trước thuế -2,545,114,859 -3,981,114,304 -3,942,439,848 -376,510,888
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế -2,611,513,097 -4,030,670,707 -3,997,177,769 -422,041,547
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ -2,589,408,489 -3,944,971,551 -3,912,404,689 -372,885,141
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 14,913,797,664 12,061,186,648 9,493,367,015 8,612,129,318
Tổng tài tranminhdung.vnản 70,935,124,401 66,690,737,524 62,370,336,688 62,967,017,077
Nợ ngắn hạn 29,201,082,108 30,456,014,423 31,454,104,616 33,036,911,272
Tổng nợ 54,992,732,265 55,262,638,613 55,759,620,630 56,826,226,664
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 15,942,392,137 11,428,098,911 6,610,716,058 6,140,790,413
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HVN : Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Danh Sách Cổ Phiếu Tăng Trưởng Nhất 10 Năm Qua, Tin Tức Về Các Cổ Phiếu Đang Nóng Trên Thị Trường

Xem thêm: Trường Thcs Thị Trấn Thanh Hà Thanh Hà, Hải Dương, Thcs Thanh Xuân, Thanh Hà, Hải Dương

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button