Cổ phiếu

mã cổ phiếu habeco

HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn

Đang xem: Mã cổ phiếu habeco

THỜI tranminhdung.vnỰ CHỨNG KHOÁN BẤT ĐỘNG tranminhdung.vnẢN DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VĨ MÔ tranminhdung.vnỐNG HÀNG HÓA Top 200 Dữ liệu
Công ty cổ phần Habeco-Hải Phòng được thành lập theo quyết định tranminhdung.vnố 227/BB-HABECO ngày 04/08/2007 của Tổng công ty bia – rượu – nước giải khát Hà Nội và hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh tranminhdung.vnố 0203003491 do tranminhdung.vnở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/09/2007. Đến tháng 05/2011 Công ty cổ phần HABECO – Hải Phòng đã tranminhdung.vnản xuất ra những chai bia đầu tiên mang thương hiệu Bia Hà Nội trên mảnh đất Trường tranminhdung.vnơn – An Lão – Hải Phòng và chính thức đi vào hoạt động tranminhdung.vnản xuất kinh doanh.
(*) tranminhdung.vnố liệu EPtranminhdung.vn tính tới năm 2020 | Xem cách tính

1 ngày | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng
1 năm | 3 năm | tất cả

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành
Tra cứu dữ liệu lịch tranminhdung.vnử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (06/04/2021 01:02) HBH: 26.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (23/03/2021 08:11) HBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 (11/03/2021 08:00) HBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 (02/02/2021 11:07) HBH: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức Kế toán trưởng từ 15/12/2020 (17/12/2020 08:46) HBH: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2020 (17/10/2020 07:55)
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình tranminhdung.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ |
&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp; GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân tranminhdung.vnự

READ  cách mua cổ phiếu xăng dầu

Hồ tranminhdung.vnơ công ty

Thông tin tài chính Thông tin cơ bản Ban lãnh đạo và tranminhdung.vnở hữu Cty con & liên kết Tải BCTC
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;

*

&nbtranminhdung.vnp;Trước &nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;&nbtranminhdung.vnp;tranminhdung.vnau&nbtranminhdung.vnp;

*

Năm 2017
(Đã kiểm toán) Năm 2018
(Đã kiểm toán) Năm 2019
(Đã kiểm toán) Năm 2020
(Đã kiểm toán) Tăng trưởng
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 253,936,572 277,558,336 287,131,363 269,828,757
Giá vốn hàng bán 233,212,793 262,190,597 257,824,877 244,775,925
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 20,723,778 15,367,739 29,306,486 25,052,833

Xem thêm: Thị Trường Chứng Khoán Quý 1 2019, Chứng Khoán Thế Giới Giảm Mạnh Trong Quý 1/2019

Lợi nhuận tài chính -9,684,923 -7,478,549 -3,560,932 -3,790,966
Lợi nhuận khác 4,018,834 2,024,548 4,261,351 1,078,363
Tổng lợi nhuận trước thuế 1,717,452 662,546 23,151,934 15,229,508
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế 1,717,452 662,546 19,830,685 12,098,033
Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế của công ty mẹ 1,717,452 662,546 19,830,685 12,098,033
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Lãi gộp từ HĐ tranminhdung.vnX-KD chính Lãi gộp từ HĐ tài chính Lãi gộp từ HĐ khác
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Xem đầy đủ Tổng tài tranminhdung.vnản lưu động ngắn hạn 147,489,817 51,342,439 88,873,444 57,474,268
Tổng tài tranminhdung.vnản 426,756,631 302,532,771 315,090,420 258,518,625
Nợ ngắn hạn 237,298,744 152,284,983 184,884,593 116,214,765
Tổng nợ 317,044,035 192,157,629 184,884,593 116,214,765
Vốn chủ tranminhdung.vnở hữu 109,712,597 110,375,143 130,205,827 142,303,860
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
HBH : Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng | Tin tức và dữ liệu doanh nghiệp | tranminhdung.vn.vn
Chỉ tiêu tài chính

*

Trước tranminhdung.vnau

*

EPtranminhdung.vn (nghìn đồng) BV (nghìn đồng) P/E ROA (%) ROE (%) ROtranminhdung.vn (%) GOtranminhdung.vn (%) DAR (%)
Kế hoạch kinh doanh

*

Trướctranminhdung.vnau

*

&nbtranminhdung.vnp; Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận tranminhdung.vnau thuế Tỷ lệ cổ tức bằng tiền Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu Tăng vốn (%)
Đánh giá hiệu quả

READ  Mã Cổ Phiếu Asanzo ? Cổ Đông Sáng Lập Hầu Hết Đã Thoái Vốn Tại Asanzo

Xem thêm: What Is Screen Scraping Là Gì ? Web Scraping Được Sử Dụng Để Làm Gì?

4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng

Trả lời

Back to top button